home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.

Verdwenen!

“Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet terecht wijze
en gij een leugenaar bevonden wordt.”
Spreuken 30:6 | Openb.22:8-9


Hoe vervelend is het wanneer je moet vernemen dat verstuurde briefpost niet bij je is bezorgd en, om wat voor reden dan ook, gewoon is verdwenen! Het is niet de eerste keer dat dit mij is overkomen en misschien ben jij ook wel een van die velen die zich kan aansluiten in de rij van ‘verdwenen post’ of “opengescheurde enveloppen waarvan de inhoud is verdwenen!” Natuurlijk kun je een klacht indienen bij post.nl, wat ik inmiddels ook gedaan heb, maar dit loopt meestal op niets uit.


verder lezen... »

Ontvang maandelijks
woord v.d.maand