img { border-radius: 15px 15px 15px 15px; }
home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.Och of gij ook deze dag verstond…!


Inmiddels liggen de verkiezingen weer twee weken achter ons. Ik weet niet of u het hebt gevolgd maar een van de vele onderwerpen die besproken werden ging over milieu. Er wordt al jaren naar oplossingen gezocht om de aarde te redden. Maar het zal tevergeefs zijn! Want, dat kunnen we niet. We kunnen nog zoveel maatregelen nemen, we kunnen allerlei scenario’s bedenken, het zal de mens niet lukken. Waarom niet? Omdat de wereld nog steeds onder de heerschappij van satan ligt. (Joh.12:33/ Efez. 6:12) Zolang satan nog over deze wereld regeert, zal deze wereld er niet beter op worden. Hij heeft nog nooit iets goeds gedaan in deze wereld, ook niet in uw leven, ook niet in mijn leven. Hij is alleen uit op dood en verderf.
De Enige Die de wereld kan redden is Jezus Christus.

verder lezen... »