home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.

Snij het Woord recht!


EEN VOORGANGER van een groeiende gemeente hoorde ik, tijdens zijn preek, een aantal dingen zeggen die mij behoorlijk schokte. Hij zei o.a.: “Door al dat gedoe met die Nashville verklaring is er verdeeldheid binnen de kerken en christenen ontstaan! “ Maar wanneer we de Bijbel lezen, en geloven, dan weten we dat ‘deze verklaring’ niet de oorzaak is van verdeeldheid tussen de kerken en Christenen. Al eeuwen lang is dit gaande en ook Jezus en Paulus hebben ons hiervoor gewaarschuwd. Lees voor jezelf: (Lukas 12:49-53,1 Kor.1:28, 12:25)

verder lezen... »

Ontvang maandelijks
woord v.d.maand