home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.

Kluizen bij de Bank!

“In de kluizen van de wijsheid liggen spreuken vol kennis,
maar voor de zondaar is godvrezendheid een gruwel.”
( Uit: Jezus Sirach 1:25 – WB Vert.)


BIJ DE KLUISROOF,  een van de grootste in de naoorlogse geschiedenis in Nederland, werd in het weekend van 3 maart 2018 tussen de € 5 miljoen en € 15 miljoen buitgemaakt. De slachtoffers, die dachten dat hun geld en hun goud veilig waren opgeborgen, kregen te horen dat hun kluis leeg was! Vaststaat dat de rovers tussen de 300 en 350 van de zeshonderd kluisjes wisten open te breken.
Het zal je maar overkomen!

Is het niet vreemd dat wij denken dat rijkdom betekent dat wij geld bezitten? We zijn bedrogen. Rijkdom is niet wat je op de bank hebt staan of in een kluis hebt opgeborgen,..... verder lezen... »

Ontvang maandelijks
woord v.d.maand