home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.

Dakloos!

“U staat zo vast als een huis op de fundering van de
apostelen en profeten. Maar de belangrijkste steen,
de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf.”
Efez.2:20 Het Boek


DAKLOOS,  wie kent ze niet. Er ligt een enorme kloof tussen de wereld van de dak- en thuislozen en onze wereld. Als we over dak- en thuislozen praten dan denken we vaak aan stinkende zwervers, die in parken, op stations of onder bruggen slapen en die hun voedsel uit de vuilnisbakken halen! Dit beeld staat mij nog helder voor ogen wanneer ik weer terug denk aan de grootste vuilnisbelt - Smokey Mountain - in Manilla waar ik 3 maanden gewerkt heb met “Jeugd met een Opdracht”. Meer dan 80.000 mensen leven op deze ‘rokende vuilnisbelt’ met de kans dat deze - vanwege zware regenval - gaat verschuiven en zij opnieuw dakloos worden van hun al schamele huisjes die uit afval zijn gemaakt!!

Maar hebben we ons ooit wel eens afgevraagd waardoor deze mensen dak- en of thuisloos zijn?.....

verder lezen... »

Ontvang maandelijks
woord v.d.maand