img { border-radius: 15px 15px 15px 15px; } home
Maandelijks Woord

Gods Woord als een Leidraad in uw dagelijks Leven


Tjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand'
dit tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.


17e Jaargang nr.198 juli

Psalm 23


Dinsdag 2 juli 2024 werd het nieuwe kabinet ten overstaan van Zijne Majesteit de Koning beëdigd. Maar voordat dit nieuwe kabinet op de trappen van het paleis stond, wilde de formateur eerst weten of er zaken zijn die de integriteit of betrouwbaarheid van die bewindslieden in spe kunnen aantasten. (De AIVD speelt in die screening een rol.) Om hun integriteit nog eens extra te benadrukken, legden zes van de vijftien bewindslieden een eed af de woorden: ‘Zo helpe mij God almachtig’....

lees verder... »

Maandelijkse    Overdenkingen