Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.166 November 2021 | 5782


Open mijn ogen!

“De ogen van de HEERE zijn op elke plaats:
ze slaan slechte en goede [mensen] gade”.
Spreuken 15:3 HSV


Beveiligingscamera's worden ook wel als extra ogen voor de politie omschreven. In Nederland zijn er ongeveer 230.000 beveiligingscamera’s (ogen) geregistreerd. In de stad Londen staan maar liefst 630.000 camera’s geregistreerd voor 8,7 miljoen inwoners. China staat bovenaan met hun camera’s! In 2021 zullen er naar verwachting zo’n 600 miljoen zijn geïnstalleerd. De Chinese overheid bouwt zo stelselmatig aan een enorm systeem van surveillance dat alles en iedereen in de gaten kan houden. China heeft overal ogen en oren. Ogen die de bevolking geen veiligheid bieden, geen privacy bieden maar controle!

Het feit dat God iedereen kent en alles doorziet heeft niets met controle of onze privacy te maken. Het is Gods veiligheid tegenover privacy. God kent en doorziet iedereen volledig. Hij is alwetend en alomtegenwoordig en bezit een volkomen kennis van Zijn hele schepping, van mensen en van dingen. Er is niets voor Hem verborgen. Hij slaat alles en iedereen gade, zoals een wachter doet die een stad bewaakt. Ik ben er blij mee dat ik weet dat Zijn Oog voortdurend op mij is!

Vriend of vriendin, hoe staat het met jou? Durf jij voor je geloof uit te komen? Kun jij tegenstand en ontmoediging weerstaan wanneer men jou het zwijgen probeert op te leggen wanneer je de ‘Waarheid’ aanspreekt? Wees hierop voorbereid. De haat, de vijandigheid tegen de ‘Waarheid’, tegen God en Zijn kinderen zal in de laatste dagen alleen maar toenemen. Jezus heeft ons hiervoor gewaarschuwd. (zie Matt.24) Wees daarom sterk en moedig (zie Jozua 1:9) en wees ervan bewust dat Jezus de Waarheid aan jouw zijde is. Laat door al het geschreeuw je zicht op God niet ontnomen worden!

De mensen denken alles te weten omdat zij zo weinig weten van hetgeen geweten kan worden. Ziende blind en horende doof, met een goed gezichtsvermogen en gehoor gezegend, maar niet in staat of van zins het wezenlijke te onderscheiden. Het natuurlijke oog is blind voor de hemelse zaken. God is overal; maar ogen door de zonde verblind zien Hem niet. De enige manier om weer zicht te krijgen op de zaak is door te roepen: ‘Jezus, Zoon van David heb medelijden met mij’. Wij kunnen de blinden leiden maar wij kunnen ze niet ziende maken. Wij kunnen hun de waarheid vertellen maar wij kunnen hen de ogen niet openen, dat is een werk, dat God alleen doen kan. Laten we blijven bidden en ons inzetten, nu het nog licht is, om nog velen met het evangelie te bereiken.


Tjitske Meijer