header

Waar GODS WOORD en liefde centraal staanVrouwenweekend Uniek 2018


Vanaf 2018 organiseren we een tot twee maal per jaar een Vrouwenweekend.

Deze weekenden, gegeven in huiskamersfeer, zijn kleinschalig en biedt plaats aan maximum 16 vrouwen.


LENTEWEEKEND
Datum: 23 t/m 25 maart 2018
Thema: Puur Vertrouwen

U kunt zich niet meer opgeven voor het Lente Weekend!


HERFSTWEEKEND
Datum: 21 t/m 23 september 2018
Thema: Je wandelt niet alleen!

JE KUNT JE VOOR DIT WEEKEND AANMELDEN VANAF 10 APRIL


Meer weten over deze weekenden? lees hier...

Eerst volgend weekend vindt plaats op D.V.

21 - 23 september 2018
Thema:
JE WANDELT NIET ALLEEN!
geloven

meer... »
TERUGBLIKKEN

Lees de mooie getuigenissen van onze afgelopen conferenties

Lieve dames, ik wil jullie weer hartelijk danken voor het leerzame en gezegend weekend.!! Het weekend heeft het mij veel gebracht. De lezingen hebben mij veel handvatten gegeven. Het was een heerlijk weekend waar ik rust mocht ervaren. Tevens was het weer heel goed verzorgd. Het weekend was weer veel te snel om. Ik heb zo genoten van de workshop, de gesprekken in de kleine groep en tijdens de maaltijden en tussendoor het samen delen.
Ben heel dankbaar
Dineke.

Ik heb het zo naar mij zin gehad dat ik zo weer terug wil er zijn mij heel veel dingen duidelijk geworden. Ik dank jullie daar voor.
Bep

Ik heb genoten van alles. Het was zeer ontspannen en God was tastbaar aanwezig. Bedankt
T.W

Ik vond het een leerzaam en inspirerend weekend. De lessen en workshops, maar ook de na gesprekken in de kleine kring hebben mij geholpen om mijn weg als Christen bewuster en beter te kunnen gaan vervolgen. Verder vond ik de sfeer warm en gezellig!
Loes

De sessies waren heel goed onderbouwt vanuit Gods Woord.Vooral de lezing over Psalm 23 maakte op mij veel indruk: Er werd o.a.gevraagd of je, net als David, dit ook voor jezelf kunt zeggen: "De Heer is mijn Herder?" In de kleine groep werden de thema's nog verder uitgediept. Tijdens deze dagen werd ik er opnieuw bij bepaald hoe belangrijk het is dat Gods Woord centraal staat in je leven door iedere dag tijd met Hem door te brengen. Ja,ik kan zeggen dat ik weer helemaal ben bijgetankt.
Nelie

Ik kwam met de hoop rust te vinden. Mijn zorgen even te parkeren Dat is gelukt. De tekst uit Fil.4:7 die op mijn kamer lag als welkom sprak meteen tot mijn hart. Zijn vrede die mijn hart en gedachten behoeden in Christus

De sessies raakten ook mijn hart. De workshop "spiegelen" heeft mij meer inzicht gegeven over hoe God mij ziet.

Het was weer geweldig. De openheid en kwetsbaarheid die het team uitstraalde.

Ik had ontzettend veel zin in dit weekend. Veel kleurrijke vrouwen ontmoet, mooie aanbiddingsliederen, leerzame woordverkondiging, en de gesprekken in de kleine groepen waren boeiend. Bedankt voor deze fijne dagen.

Kleur bekennen, nou dat heb ik wel gezien, persoonlijk ervaren en dit ook mogen zien bij anderen. Het was een fijn, gezegend en hoopvol weekend. Een prachtige plek en goede verzorging.

Ik heb dit weekend ervaren als een warm bad waar ik gedompeld mocht worden

Van de workshop kon ik echt genieten van de gave van creativiteit die God in mij gelegd heeft. Al werkende werd het een werkstuk van herinneringen, verwerkingen en het beleven van Gods trouw.

Mijn kleurrijke momenten van dit weekend waren de ontmoetingen en gesprekken aan tafel. Het rijke woord wat gebracht werd - durf radicaal te zijn, maak keuzes, wees echt en laat je veranderen! Want je mag komen zoals je bent maar niet blijven zoals je bent!

De mooiste kleurrijke momenten vond ik de gesprekken in de kleine groepjes n.a.v. de sessies. Weer een goed weekend gehad met voeding waar ik mee verder kan.

Toen ik de advertentie zag met de aankondiging van deze conferentie wist ik niet wat mij te wachten stond. Wel wist ik dat ik hier naar toe moest gaan. Nu het afgelopen is en we weer naar huis gaan heb ik heel veel gehoord waar ik mee aan het werk kan. Het Thema "Waardevol Leven" was een thema die mij aansprak. Je waarde zien in Christus, het sterven aan jezelf, de Waarheid tegenover de leugens gaan plaatsen. Ik weet dat er een aanvang is gemaakt op weg naar innerlijke genezing. Ben zo dankbaar voor de afgelopen dagen, zo veel werk ook nog te doen maar ik dank jullie vanuit het diepst van mijn hart voor de afgelopen waardevolle dagen. God houd mij in Zijn hand en leert mij hoe ik Zijn waarheid mag toepassen in mijn leven.


Het weekend was weer erg opbouwend en versterkend. ik heb genoten van de prachtige omgeving, de stilte en de zon! Vooral de workshop over de feesten die God heeft ingesteld, heel leerzaam! onderlinge contacten, zorg voor elkaar.


Dit weekend was voor mij onvergetelijk. Ik wist niet wat ik kon verwachten. de workshop, Psalm 152 schrijven, vond ik heel leuk. de rust die ik heb mogen ervaren was zo geweldig. Iedere spreekster had zo haar speciliteit.


De sessies vond ik erg leerzaam. De gesprekken in kleine groepen waren zeer persoonlijk, en hartverwarmend.


Ieder jaar spreken de thema's mij weer aan. Zo ook dit jaar "Waardevol Leven" een thema waar je mag ontdekken vanuit Gods Woord hoe waardevol je bent. Alles was goed onderbouwd vanuit God's Woord. Ook tijdens deze conferentie werd ik er weer bij bepaald hoe waardevol ik ben en dat ik er mag zijn en dat God mij heeft gewild. Je weet het wel, maar toch merk ik dat het goed is om het weer opnieuw te horen.