logoOver Ons

Deze website "Het Beste Deel" is een onderdeel van onze stichting "HiS WORD Stands 4 Ever (www.stands4ever.nl)

In 2007 zijn wij met drie vrouwen gestart met het organiseren van vrouwenconferenties.

Niet alleen de vrouwen maar ook wij genieten van deze dagen omdat we ervaren hoe mooi en dankbaar werk het is.

God zegt: " Ik heb voor jou het goede op het oog en niet het kwade, Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven. " (Jer.29:11)

Dit is een geweldige belofte die Hij aan een ieder van ons wilt geven.


Ons (vast) team bestaat op dit moment uit:
• Anja Schuil
• Dicky van Ommeren
• Jane Philippi
• Tjitske Meijer

Vrijwilligers die ons helpen tijdens onze conferenties zijn
• Rita Klapwijk (kleine groepen)
• Dineke Schreuder (kleine groepen)
• Toetie Witbraad (muziek)

Wat zijn onze verlangens voor iedere vrouw?

Al onze moeite is erop gericht dat je wordt bemoedigd, goede moed houdt en innig in liefde verbonden blijft, en zo komt tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, namelijk: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Col. 2:2 WB Vert).

In ons verlangen geven wij aan dat wij vrouwen willen bemoedigen, toerusten en opbouwen vanuit het Woord van God en dat zij tijdens deze conferenties zullen gaan ontdekken hoe waardevol en uniek zij zijn voor God! En dat elke vrouw die hier binnenkomt zich niet alleen 'welkom' zal voelen maar ook dat zij het gevoel heeft dat zij er zijn mag!

Wat wij geloven

Onze Kernwaarden:

Wij staan voor: Integriteit, Respect, Eerlijkheid, Trouw, Betrokkenheid, Openheid, Barmhartigheid, Verdraagzaamheid.

Waar geloven we in:

• Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde en in de Bijbel als Zijn enig gezaghebbende Woord.
• Wij geloven in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon als onze Verlosser die voor onze zonden gestorven is. In Hem alleen hebben wij de verlossing….. (Ef.1:7, Col.1:14)
• Wij geloven in de Heilige Geest die ons troost, bemoedigt, onderwijst en ons leidt in alle waarheid. (Joh.14:26, Hebr.2:4)
• Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling. Het is een opdracht van Jezus zelf. Het is een beeld van de Christenen die zich geïdentificeerd hebben met Christus in Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding. (Rom.6:3)

Tjitske's Profiel


Lees meer... »