roos


Over Ons

In 2007 zijn wij met drie vrouwen gestart met het organiseren van vrouwenconferenties.

Niet alleen de vrouwen maar ook wij genieten van deze dagen omdat we ervaren hoe mooi en dankbaar werk het is.

God zegt: " Ik heb voor jou het goede op het oog en niet het kwade, Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven. " (Jer.29:11)

Dit is een geweldige belofte die Hij aan een ieder van ons wilt geven.VROUWENWEEKENDEN UNIEK

Vanaf 2018 gaan we verder met het organiseren van "Low Budget" weekenden met de naam: "Vrouwenweekenden Uniek."


Wat wij geloven

Onze Kernwaarden:

Wij staan voor: Integriteit, Respect, Eerlijkheid, Trouw, Betrokkenheid, Openheid, Barmhartigheid, Verdraagzaamheid.

Waar geloven we in:

• Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde en in de Bijbel als Zijn enig gezaghebbende Woord.
• Wij geloven in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon als onze Verlosser die voor onze zonden gestorven is. In Hem alleen hebben wij de verlossing….. (Ef.1:7, Col.1:14)
• Wij geloven in de Heilige Geest die ons troost, bemoedigt, onderwijst en ons leidt in alle waarheid. (Joh.14:26, Hebr.2:4)
• Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling. Het is een opdracht van Jezus zelf. Het is een beeld van de Christenen die zich geïdentificeerd hebben met Christus in Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding. (Rom.6:3)

God zegt: "Ik heb voor jou het goede op het oog en niet het kwade, Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven."
(Jer.29:11)Tjitske's Profiel


Lees meer... »