restore
Onze vrouwenweekenden - opgericht in 2007 - is een bediening zonder winstoogmerk. Wij, als team organiseren deze weekenden geheel op vrijwillige basis en willen de kosten voor deze weekenden zo laag mogelijk proberen te houden zodat ook iemand met een klein budget deel kan nemen aan het weekend.


De Naam

De naam "Het Beste Deel" vind je terug in Lukas 10 vers 42 waarin zowel Martha als Maria de Heere diende. Martha meende Jezus te eren, en Maria ook. In hun opzet stemden ze overeen, in hun uitwerkingen verschilden ze, en terwijl Martha's manier van dienen niet wordt bekritiseerd ( slechts haar bezorgdheid komt onder kritiek te staan), wordt Maria juist uitdrukkelijk geprezen, als degene die het goede deel heeft uitgekozen. Om ons geestelijk leven in balans te houden moeten we niet altijd bedrijvig willen zijn maar net als Maria ervoor kiezen om aan Zijn voeten te zitten, om tot rust te komen, om tijd te nemen om met Hem in gesprek te gaan over de dagelijkse dingen die ons zo bezig houden.

Daar zijn deze weekenden voor bedoeld om jezelf deze tijd te gunnen en weg te gaan van alle drukte en je geestelijke tank weer bij te laten vullen.


De stoel

De stoel staat symbool voor rust, voor stilte, voor eenvoud. De kleur blauw staat symbool voor hemelsblauw die ons eraan herinnert dat Hij vanuit de hemel naar ons is toegekomen

De hemels­blauwe kleur herinnert ons er dus impliciet aan dat niet alleen JHWH, onze God, mét ons is, maar ook dat Hij er is om ons te zegenen, te beschermen en te versterken. Hij Die zegt: Ik zal er zijn!


Giften

Naast het organiseren van deze weekenden maken we kosten; advertenties, folders, aanschaf van materialen e.d. Elke gift is dan ook bijzonder welkom

Rabobank:NL41 RABO 0317551515
t.n.v. Teaching Ministries Rijssen


Wat wij geloven

Onze Kernwaarden:

Wij staan voor: Integriteit, Respect, Eerlijkheid, Trouw, Betrokkenheid, Openheid, Barmhartigheid, Verdraagzaamheid.

Waar geloven we in:

• Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde en in de Bijbel als Zijn enig gezaghebbende Woord.
• Wij geloven in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon als onze Verlosser die voor onze zonden gestorven is. In Hem alleen hebben wij de verlossing….. (Ef.1:7, Col.1:14)
• Wij geloven in de Heilige Geest die ons troost, bemoedigt, onderwijst en ons leidt in alle waarheid. (Joh.14:26, Hebr.2:4)
• Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling. Het is een opdracht van Jezus zelf. Het is een beeld van de Christenen die zich geïdentificeerd hebben met Christus in Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding. (Rom.6:3)

God zegt: "Ik heb voor jou het goede op het oog en niet het kwade, Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven."
(Jer.29:11)Tjitske's Profiel


Lees meer... »