Contactgegevens:

Teaching Ministries:
Geregistreerd bij de KvK onder nummer 01142881

Vrouwenwerk Het Beste Deel
Locatie: Rijssen

Bankgegevens:
Rabobank:NL41 RABO 0317551515    T.Meijer Rijssen
Mocht u een gift willen overmaken op dit nummer deze is niet aftrekbaar van de belasting.

Belastingaftrekbaar via NGW
Bankrekeningnummer:
NL76 INGB 0000 8151 98 t.n.v. Stichting Ned. Gemeenschap voor Wereldevangelisatie
o.v.v. 377 teaching ministries
Hoenderloo
( Deze o.v.v. moet u wel vermelden: Zij weten dat dit voor mij bestemd is)
Zij hebben een ANBI Status


Ons Telefoon tijdens kantooruren:
0623405793 | 0625167000


E-Mailadres: info.hetbestedeel.nl