Contactgegevens:

Teaching Ministries:
Geregistreerd bij de KvK onder nummer 01142881

Vrouwenwerk Het Beste Deel
Locatie: Rijssen

Betalingen / giften
Rabobank:NL41 RABO 0317551515    t.n.v. Teaching Ministries RijssenOns Telefoon tijdens kantooruren:
0623405793 | 0625167000


E-Mailadres: info.hetbestedeel.nl