Mijn Profiel


tjitske

Mijn grootste passie is het Woord van God!

Van 1993 t/m 2003 JmeO gewerkt in verschillende delen van de wereld.
Van 2003 tot heden werk ik hoofdzakelijk in Nederland om Zijn Blijde Boodschap te verkondigen.
Sinds 2007 t/m 2019 organiseerden wij jaarlijks een vrouwenconferentie. Dit is stopgezet, mede, door corona!

God houd zich niet aan menselijke maatregelen. Hij is bezig om Zijn plan voor Zijn Zoon te volvoeren! God is soeverein en Hij regeert ook over het coronavirus.

Ondanks door ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen is Gods Woord niet gebonden. De verkondiging van het Evangelie gaat door.
Ik doe dit o.a. door het organiseren van kleine Bijbelstudiegroepen. Er zijn verschillende vormen mogelijk - gewoon (bij iemand) thuis, in de natuur, of tijdens een wandelweekend met een kleine groep vrouwen er heerlijk op uit en waar de Bijbel, Gods Woord, centraal staat.

Het spreken, op uitnodiging, op vrouwenochtenden. (op dit moment stilgelegd vanwege...)

Bijbelse overdenking:
Maandelijks schrijf ik (digitaal) een overdenking over de dagelijkse beslommeringen van alle dag en we kijken wat Gods Woord hierover te zeggen heeft.

En verder zou ik mij willen beschrijven als een open, spontaan, enthousiaste persoonlijkheid. Iemand met een bewogen hart en een luisterend oor.
Ik ben een stimulator, inspirator en bemoedigster.

Met veel passie, liefde en creativiteit draag ik mijn werk uit door te investeren in mensen om hen te stimuleren, te inspireren en te bemoedigen in hun geloofsleven.

Ik werk onder de naam: Teaching Ministries. Bij het gebruik van deze naam heb ik mijn initialen gebruikt).

Ik ben aangesloten bij NGW (Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie) te Apeldoorn.

Deze stichting zet zich al sinds 1959 in om geestelijk werkers in staat te stellen hun werk te doen.

Mocht u mij willen zegenen met een gift dan kunt u dit overmaken naar:
Naam: NGW
Bankrekeningnummer: IBAN:NL76 INGB 0000 8151 98
o.v.v. 377 teaching ministries

NGW heeft een ANBI Status