T J I T S K E   M E I J E R

Gods Woord, een Leidraad in mijn dagelijks Leven!


Het Woord van God is mijn grootste passie en ik geniet ervan om te spreken over Zijn Woord en Zijn Waarheid. Gods Woord is niet alleen mijn passie maar ik zie het ook als mijn missie.
De boodschap die ik breng is helder en duidelijk, praktisch, opbouwend en die tot nadenken stemt.

We leven in een tijd waarin het belangrijk is om niet alleen over God te horen maar om vanuit Zijn Woord te gaan leven.


Sinds 2002 spreekt zij op:


Vrouwenochtenden, Koffieochtenden', Vrouwenconferenties.
Verder geeft zij Bijbelstudies - Bijbelmidweken - voor vrouwen in een kleine setting

Wilt u haar uitnodigen om te komen spreken, dan kunt contact met haar opnemen  
t-meijer-info@hetbestedeel.nl


Tel. 0623405793


Haar werkgebied is Nederland - Texel


Spreekbeurten | Lezingen

Haar onderwerpen duren ongeveer 40 tot 50 minuten

Thema's Over het-hier-en-nu | of in overleg