graven

Schatgraven in G'ds Woord!De HEERE, de Eeuwige heeft voor al je vragen, je noden, je problemen etc... een antwoord maar je zult wel zelf op zoek moeten gaan. Het wordt je niet in je schoot geworpen. Je zult er wel moeite voor moeten doen om het te vinden. Wanneer je naar Hem op zoek gaat, met je gehele hart en naar Hem vraagt, dan zul je Hem ook vinden. Je zult niet teleurgesteld worden want het is Zijn verlangen om aan jou Zijn wegen bekend te maken.

Angstig!

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Jesaja 41:10


Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
Psalm 56:4


Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
Jozua 1:8


Toevlucht!

Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.
Spreuken 30:5 | NBV


In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen.
Spreuken 14:26


Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.'
Psalm 91:1-2


Wachten!

Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Spreuken 14:29


Op zoek naar God!

God,mijn God, ik zoek U overal: mijn hart dorst naar U. Ook mijn lichaam verlangt naar U in dit dorre, droge land waar geen water is
Psalm 63:1


Stil voor God

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Psalm 62:2-3


Rust!

U vult mijn beker, wat een overvloed. U geeft mij levensruimte, wat een zegen. Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent goed! U wijst mij dag en nacht de juiste wegen. Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen. U staat mij bij, dus sta ik onbewogen.
Psalm 16 vers 2


In Zijn Vrede

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Psalm 4:9 | NBG |