Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.115 Augustus 5777 | 2017


FRAUDEREN!

“Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen.
Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust.
Ook dat is enkel leegte”. (Prediker 5:9)


We staan er vaak niet bij stil dat we in een wereld leven die afhankelijk is van geld. Geld bepaalt ons leven, ons welzijn, onze gezondheid, ons geluk, onze toekomst. Maar we zien ook dat geld heel veel ellende kan veroorzaken. Het geld heeft de mens in zijn macht.

Het is de hebzucht van o.a. grote machthebbers die blijkbaar nooit genoeg hebben en zich door list en bedrog hun rijkdom weten te vergroten. Er wordt massaal gefraudeerd en het kost ons land gemiddeld 30 miljard euro per jaar. Zo las ik onlang dat een directeur, van een welbekend hotelketen, de verbouwing van zijn woonhuis op kosten van het hotel heeft laten uitvoeren. Hierdoor had hij een financieel voordeel van 50.000 euro!! (info: Volkskrant)

Google, die een achterstallige belasting moest betalen van maar liefst 130 miljoen pond in 2016, ontloopt nu de megaboete van maar liefst 1,1 miljard euro: achterstallige belasting van 2005 tot 2010. Van de Franse rechtbank hoeft Google deze niet te betalen! Maar ook kleinere organisaties, zoals onze zorginstellingen, zijn de laatste tijd steeds in het nieuws in verband met frauderen. Natuurlijk is er veel meer aan de hand. Dit is slechts het topje van de ijsberg.

Het is erg naïef te denken dat ‘christenen’ als individuen, organisaties, gemeentes en geloofsgemeenschappen zich niet schuldig maken aan belastingontduiking en fraude. Een grote ‘christelijke bediening’ in Nederland gaf eerlijk toe dat er fouten waren gemaakt in de administratie omdat hier niet genoeg aandacht aan werd besteed. Tussen 2011 en 2015 hebben we door gebrek aan deskundigheid fouten gemaakt met de verwerking van de omzetbelasting’. Aan dit ‘foutje’ hangt een prijskaartje van 65.000 euro!!

Prediker waarschuwt ons voor hebzucht: “Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust.” De Bijbel wijst het hebben van geld niet af, maar wel de geldzucht: ”Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht”. (1Tim 6:10). Het is de hebzucht naar geld wat ook vele organisaties en predikers in hun greep heeft. Hun verdorven verlangens zijn niet te verzadigen. Als we kijken naar de ‘welvaart’ predikers – ook in Nederland - dan zien we een gedrag dat niet strookt met de Bijbel. Het is werkelijk bizar wanneer je leest en ziet hoe men in overdadige luxe leeft en dat naar mijns inziens on-Bijbels is. Zij verkondigen een ander evangelie dan dat Jezus bracht. Het is verontrustend dat hun volgelingen dit niet (willen) zien. Zij hebben totaal geen geestelijk onderscheidingsvermogen in deze zo duidelijke dwaalleer. Het zijn charlatans die slechts uit zijn op hun geld.

Als de duivel ziet in welke richting hun begeerten gaan, hangt hij daar zijn lokaas uit. En jammer genoeg zijn er velen die hen daarbij helpen, niet beseffende dat zij een vals lokaas hebben uitgezet. Hun ‘lokaas’ is de verkoop van o.a. boeken waarin je kunt lezen hoe je in vijf of zeven stappen ( staat nergens in de Bijbel) rijk kunt worden, of bevrijd kunt worden. En velen happen naar dit ‘lokaas’ omdat men er niets voor hoeft te doen dan simpel weg de boeken te lezen en te geloven! Dit lokaas is in het voordeel van degene die het lokaas hebben neergelegd!

Nergens in de Evangeliën lees je over een stappenplan waarin Jezus ons leert hoe we rijk kunnen worden, maar wel hoe we VERLOST kunnen worden van onze hebzucht. “Wie Christus Jezus toebehoren, hebben hun zondige aard met zijn hartstochten en verlangens aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest verder gaan.’ (Galaten 5:24-25) Dagelijks moeten we met onze hebzucht etc. afrekenen. Hem volgen betekent dagelijks onze voeten zetten in de voetsporen van onze Meester. Het is een voortdurend proces van heiliging en reiniging. ‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: “Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten”. (Hebreeën 13:5)

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »