home

17e Jaargang nr.197 - juni - 2024


G E E N
G R E N Z E N

""Zet de oude palen niet terug,
die uw vaderen gemaakt hebben."
Spreuken 22:28


Grenzen opgeheven door Schengenruimte.

Wat is een Schengenruimte? Het Schengengebied is in de eerste plaats een ruimte voor vrij verkeer waar de grenzen zijn opgeheven. Om tussen de verschillende landen te reizen die samen het Schengengebied vormen, heb je geen paspoort nodig, in tegenstelling tot de rest van de wereld. Die vrijheid is het resultaat van een akkoord tussen verschillende Europese landen dat op 14 juni 1985 in de Luxemburgse stad Schengen werd ondertekend. Tegenwoordig omvat het Schengengebied de meeste EU-landen, behalve Cyprus en Ierland.

Door grenzen op te heffen geef je vrij spel. We zien, via de media, de chaos – de wetteloosheid wereldwijd in rap tempo toenemen. Ik las een artikel over een voormalige president van Mexico die zei: “God heeft geen grenzen geschapen”. Waarschijnlijk heeft hij nog nooit de Bijbel gelezen, want de Bijbel is hier heel duidelijk in! God heeft (niet voor niets) grenzen vast gesteld. De eerste duidelijke grens die God Zelf heeft vastgesteld vinden we in de tuin van Eden. Nadat Hij de mens vanwege zijn ongehoorzaamheid uit de Hof zette. Liet Hij de enige ingang bewaken waardoor de mens niet meer terug kon keren. (Genesis 3:22-24) Gods goedheid en genade geeft de mens opnieuw de mogelijkheid om tot Hem terug te keren in Zijn Zoon Jezus Christus. (Johannes 14:6)

Het is God die de grenzen in ons leven bepaalt, met als doel ons dichter naar Zich toe te trekken. Negeren wij Zijn grenzen, dan komt dit ons duur te staan. Geen grenzen brengt uiteindelijk chaos en ontwrichting teweeg. We zien dat de landen worden overspoeld door migranten en vluchtelingen en men weet zich er geen raad meer mee. Dat wil niet zeggen dat we dan geen immigranten en geen vluchtelingen meer moeten toelaten. Laten we de migranten en vluchtelingen niet behandelen als cijfers, maar als mensen die door God zijn geschapen. De Bijbel is heel duidelijk hoe wij met de ‘vreemdeling’ moeten omgaan.

Persoonlijk grenzen stellen is van groot belang, omdat je hiermee zelfrespect en zelfzorg waarborgt. Het helpt je om je energie, tijd en emotioneel welzijn te beschermen. Door effectief te communiceren, voorkom je dat anderen onbewust of bewust je limieten overschrijden. Denk bijvoorbeeld aan je werk, je gezin, je thuis, maar ook het uitgaansleven, de Media, het internet enz. voorbeelden genoeg. Stel jezelf deze vraag: ‘Stel ik genoeg grenzen aan mijzelf wat ik binnen laat en wat niet?’ We leven in een chaotische wereld zonder grenzen waar alles kan en alles mag. Paulus waarschuwt ons hiervoor om niet gelijkvormig te worden aan deze goddeloze wereld. (Rom.12:2) Lieve lezer, vertoon de levensstijl van deze wereld niet, maar bewaak je grenzen en verzet je tegen de invloeden van deze wereld. Want voor je het weet ben je stapje voor stapje je grens aan het verleggen en word je Wereldgelijkvormig. Helaas zien we ook steeds meer kerken en gemeentes die de Bijbelse grenzen aan het verleggen zijn. Zij die gelijkvormig willen zijn aan deze wereld zijn buiten Christus. Wie Zijn beeld niet gelijkvormig is, lijkt op deze wereld.
Tot slot wil ik je aanmoedigen om de tekstverwijzingen nog eens na te lezen.


Lieve groet,
    Tjitske Meijer