Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.133 Februari 5779 | 2019


Snij het Woord recht!

“ Het vrezen van de HEERE is het beginsel van de wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht."
(Psalm 111:10)


EEN VOORGANGER van een groeiende gemeente hoorde ik, tijdens zijn preek, een aantal dingen zeggen die mij behoorlijk schokte. Hij zei o.a.: “Door al dat gedoe met die Nashville verklaring is er verdeeldheid binnen de kerken en christenen ontstaan! “ Maar wanneer we de Bijbel lezen, en geloven, dan weten we dat ‘deze verklaring’ niet de oorzaak is van verdeeldheid tussen de kerken en Christenen. Al eeuwen lang is dit gaande en ook Jezus en Paulus hebben ons hiervoor gewaarschuwd. Lees voor jezelf: (Lukas 12:49-53,1 Kor.1:28, 12:25).

Deze voorganger vroeg zich ook af of Jezus de ‘Nashville verklaring’ getekend zou hebben! Of Hij hieraan mee gewerkt zou hebben. Volgens hem niet, want anders zou het, als het zo belangrijk was geweest, wel in onze Bijbel gestaan hebben! En even later zegt hij: “Weet je, Jezus lapte de regels, ook de regels die God gegeven had, ook die van de Torah, ronduit aan Zijn laars”!

Ik vond deze uitspraak schokkend. Jezus was in geen enkel moment in tegenspraak met de Wet. Integendeel zelfs. Dit is wat Hij zegt: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de Wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn”. ( De Bergrede Matt.5:17-22)

De Wet was goed en gepast. Het doel ervan was om zonde te definiëren en heiligheid af te bakenen. Jezus negeerde op geen enkele manier de Wet; Hij toonde ons de reden voor de Wet. De Wet werd door Jezus geëerbiedigd, geliefd, gehoorzaamd en verwezenlijkt. Hij vervulde de profetische uitingen over Zichzelf in de Wet (Lucas 24:44). Dat Hij geen rekening hield met de regels en de wetjes van de Farizeeën dat is een ander verhaal. Vanaf de schepping, tot op vandaag de dag, weten we dat de mens geen rekening houdt met God en Zijn geboden. De mens wil zelf god zijn en zelf bepalen wat men met zijn leven, zijn lichaam, doet!

Wanneer ik 'mijn' mening wil geven, in dit geval over deze preek, wordt er al snel gezegd dat ik niet moet oordelen.Maar wat is oordelen eigenlijk. De definitie van oordelen is o.a: inzicht, onderscheiding, rechtspreken. En ja, in die zin geef ik mijn oordeel wanneer het gaat om het Woord van God wanneer deze niet recht gesneden wordt. Paulus waarschuwde Timotheüs met deze woorden: “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt”.

Confronteren, oordelen, staat niet hoog aangeschreven. Maar u en ik, wij zijn verantwoordelijk om het Woord van God recht te snijden. Het zijn Zijn geboden die ons goed onderscheid geven hoe wij moeten wandelen (leven) overeenkomstig Zijn Woord. Laat onze oren afgestemd zijn op de Geest van God en niet op de geest van deze wereld.


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »