6e Jaargang nr.66 Juli 2013 verschijnt 1x per maand


Goede voornemens


Ik had mij voorgehouden: Ik moet mij
beheersen en mijn tong voor zonde behoeden,
mijn mond met een muilband bedwingen te
midden van mensen zonder God of gebod."
Psalm 39:2


Hoe velen van ons hebben zich, net als David, voorgehouden om de tong in bedwang te houden? Hieruit blijkt wel dat David er, net als wij, ook last van had om zijn tong in bedwang te houden. Hij vond het blijkbaar belangrijk genoeg om het op te schrijven zodat hij er steeds weer aan herinnerd zou worden. Hij was zich ervan bewust dat zijn tong hem ook gemakkelijk kon laten zondigen op momenten wanneer hij zich niet kon beheersen. Hij wilde zelfs zijn mond met een muilband bedwingen om zijn tong veilig te stellen, om ervoor te waken dat hij niet zou reageren vanuit zijn emoties, vanuit zijn boosheid of ergernissen of vanuit zijn zwakheden. Inmiddels hebben we wel ontdekt dat er heel wat verkeerde woorden uit onze mond kunnen komen wanneer het niet allemaal zo vlekkeloos verloopt als dat we gehoopt hadden Als we werkelijk zouden beseffen wat wij met onze tong kunnen aanrichten dan zou het ons ook moeten aansporen om Gods vele waarschuwingen over onze tong op te schrijven; maar nog liever het te memoriseren, om het uit je hoofd te leren. Salomo heeft deze goede eigenschap, het opschrijven, van zijn vader overgenomen. Hij heeft deze enorme schatten van wijsheid en kennis, in het boek spreuken, als een erfenis aan ons nagelaten. Om hierdoor de wil van God de Vader aan ons bekend te maken. Draag Gods geboden als een sieraad om je hals en schrijf het op de tafel van je hart zodat je het niet vergeet. (Spr.3:3) Knoop het in je oren, dat laatste doen we natuurlijk niet letterlijk maar de boodschap is duidelijk, vergeet het niet! Zij zijn een Gids op je levensweg, een Beschermer wanneer je slaapt en een Raadgever wanneer je wakker wordt! (Spr. 6:22) TIP: Draag niet alleen het Woord van God als een sieraad om je hals, maar hang wat Bijbelteksten over de tong op de deur van je koelkast, zodat je er steeds weer mee wordt geconfronteerd wanneer je de koelkast induikt om je buik te vullen! Het is belangrijk dat we ons spreken bedwingen en leren hoe we over onze tong kunnen heersen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de mensen om ons heen. Onze tong, het kleinste lid, bestuurt als het ware ons hele leven. Het geeft de koers aan waar onze woorden naar toe gaan. Om niet in zonde te vallen nam David het besluit om te zwijgen. (Vs.3.) Soms is het voor ons ook beter om niet te reageren maar om te zwijgen. Zoals het spreekwoord zegt: ‘Spreken is zilver, maar zwijgen is goud’. Goud, wanneer het is gezuiverd, heeft een veel hogere waarde. Laat ons spreken niet waardeloos zijn maar waardevol! Willen wij waardevolle woorden van God spreken laat Hij dan eerst onze tong aanraken om deze te zuiveren. Gemakkelijk? Nee, maar ook niet onmogelijk.

G'ds zegen,
Tjitske
home


Lees meer »