Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.165 Oktober 2021 | 5782


Visioen!

“Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk;
als het de rechte leer onderhoudt, is het gelukkig."
Spreuken 29:18 WB Vert.


De HJ Schoo-lezing geldt als de officieuze opening van het politieke seizoen en wordt georganiseerd door de redactie van Elsevier Weekblad. Op maandag 6 september gaf Demissionair Siegfried Kaag, (de inmiddels opgestapte minister van Buitenlandse Zaken) haar schoo-lezing waarin ze een ‘spreuk’ uit de Bijbel citeerde. Quote: ‘Grote problemen vergen radicale Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk,’ staat geschreven in de Spreuken’.

Heel duidelijk richtte zij zich tegen Mark Rutte die wel eens last had van ‘visie’! Maar als ze de Bijbel had open geslagen en verder had gelezen dan had ze kunnen weten waarom het volk verwilderd en losgeslagen is. Het antwoord is overduidelijk lijkt mij. Het hecht geen waarde ‘meer’ aan het Woord van God. “Want als men de rechte leer had onderhouden, zouden ze gelukkig zijn”!
De tekst die zij aanhaalt uit Spreuken 29:18 is een uitstekende passage, maar wordt vaak 'misbruikt' vanuit zijn oorspronkelijke contextuele betekenis. Mevr. Kaag citeerde in haar lezing een Bijbeltekst zonder te begrijpen wat de werkelijke betekenis van dit vers is, namelijk het gebrek aan Gods openbarende Woord.Zij heeft deze tekst duidelijk op haar zelf gericht om aar visie te promoten. Dit soort kersenplukkerij kan ertoe leiden dat je de Bijbel vertaalt in alles wat je maar wilt in je voordeel. Dit 'vers'gaat namelijk niet over politieke visie, niet over persoonlijke of kerkelijke visie, dit vers gaat over de profetische openbaring, hetzij door eens droom of profetie, van God.

Wat kunnen we verwachten van de 'visie'van ons toekomstig kabinet? Veel geblaat en weinig wol zal ik maar zeggen. Laten we, als wedergeboren christenen, niets van hen verwachten. Zij volgen hun eigen visie en hebben geen enkel verlangen om Gods visie, die in lijn loopt met Zijn geopenbaarde Woord, na te volgen. Waarom niet? Zij zijn geworden als de mensen van wie Job zegt: "Wijk van ons, want wij vinden geen vreugde in de kennis van Uw wegen". (Job 21:14). Met andere woorden zij hebben Hem niet nodig

Wil je meegaan met Gods visie, kijk dan en let op wat God wereldwijd aan het doen is. Mis het niet! Zijn visie met deze wereld is niet verwilderd. Zijn visie loopt in lijn met Zijn Woord en de Bijbel die de toekomst onthult en zozeel meer. ( Lees het boek Daniel en Openbaringen)

Bid voor de regeringsleiders en specifiek voor hen die wel met Gods visie mee willen gaan.
Bid dat ze standvastig blijven en niet zullen buigen voor de grillen van deze wereld.


Tjitske Meijer