Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.132 Januari 5779 | 2019


Weglopers!

“ En de HEERE zeide:
Is het terecht dat je zo kwaad bent?"
(Jona4-4)


DE MEESTEN onder ons zijn wel eens (in een ruzie of boze bui) boos weggelopen. Meestal, wanneer de boosheid wat geluwd is, krijgt men spijt en keert men na een korte tijd terug, of in sommige gevallen wordt men door familie en /of vrienden aangemoedigd terug te keren. Sommigen lopen weg omdat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun daden en de gevolgen ervan en keren niet meer terug. Weer anderen lopen liever weg om conflicten uit de weg te gaan. Of men is teleurgesteld in mensen, in de kerk, of in God en vertrekken! Maar het kan ook zijn dat je wegloopt omdat je ergens bang voor bent of ergens geen zin in hebt.

Weglopen, vluchten, kwam niet voor in de hof van Eden totdat Adam Zijn geboden gebroken had. De mens vluchtte voor Zijn aangezicht, voor Zijn tegenwoordigheid. Adam, Kaïn ja in feite vlucht de gehele mensheid sindsdien voor Zijn aangezicht. Door de zonde zijn we allemaal weglopers van God! Weglopers (een variant op hardlopers) zijn doodlopers! Zolang men blijft weglopen voor God en van Zijn verlossingswerk, zal uiteindelijk de dood het gevolg hiervan wezen.

Ook Jona liep boos weg bij God en van zijn zendingsopdracht en vluchtte naar Tarsis en koos voor de open zee. Maar de weg die open is, is niet altijd de juiste weg. We kunnen wel wegvluchten voor God maar Hij zal in Zijn genade een vervolger sturen: denk maar aan de storm zoals Hij deed bij Jona. (lees het boek Jona maar eens) Denk aan Petrus: zijn eerste stap tot inkeer was bij het kraaien van de haan ! God heeft zo Zijn manieren om onze aandacht te trekken! KIJK maar wat er allemaal gebeurt in de wereld! Loop er niet voor weg!

Het is pure liefde dat God Zelf de voortvluchtige mens, om het zo maar even te noemen, achterna rent; “omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen, alle weglopers, tot bekering zullen komen.” (2 Petr.3:9)

God zal nooit, ondanks alle gruwelijke dingen die Hij dagelijks onder ogen moet zien, bij de mens weg lopen. Het is de mens zelf die God de rug toekeert en bij Hem wegloopt. Zijn vraag aan de mens is dan ook rechtvaardig wanneer Hij vraagt: “Is het terecht dat je zo kwaad bent?” Heb je een rechtvaardige reden om boos te zijn op Mij en daarom wegloopt? “Kom dan, en laten wij er samen over praten!” (Jes.1:18) Wat is het dat de mens zo boos maakt? Het is omdat hij zich op geen enkele wijze rechtvaardigen kan tegenover God. En daarom geeft God zelf de mens antwoord: “Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God etc…..” (Jes.59:2)

God is geduldig met de mens! Er is geen groter bewijs voor de Almacht van God dan Zijn verdraagzaamheid, want het laat de grootst mogelijke kracht van God zien om zichzelf in bedwang te houden, om Zijn rechtvaardige boosheid (nog) binnen te houden. God is barmhartig en wie zich bekeert en zich van zijn boze (goddeloze) weg afkeert, zal bij God genade vinden.

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »