Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
9e Jaargang nr.106 November 2016 | 5777


Slecht Water!

De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: ‘De ligging van deze stad is fraai, zoals mijn heer zelf kan zien, maar het water is slecht en het land onvruchtbaar.’ 2 Koningen 2:19-20 WB Vertaling

We staan er niet of nauwelijks bij stil dat water van essentieel belang is voor ( ons) leven. Zonder er bij na te denken draaien we de kraan open en verwachten schoon en fris drinkwater! Maar in heel veel landen is dit niet het geval, bijvoorbeeld o.a. in de de Filippijnen. Ik heb voor een aantal maanden in een van de sloppenwijken van Manilla gewerkt en gewoond en kwam regelmatig op “Smokey Mountain” om het Evangelie te brengen. Smokey Mountain is een zeer grote vuilnisbelt waar zo’n 25.000 mensen woonden. Om te overleven verdienden zij hun geld door de ‘waardevolle’ spullen uit het vuilnis te halen en deze weer te verkopen!! Nog een ander groot probleem waar zij mee te maken hadden was het water. Dit – stilstaande – water was zeer slecht, was sterk vervuild en het stonk enorm. Toch werd het gebruikt voor allerlei doeleinden, simpelweg omdat zij geen andere keuze hadden. Wat een mensonwaardig bestaan!

Ook in de Bijbel vinden we plaatsen waar het water slecht was, zoals in Jericho. Deze stad werd herbouwd in ongehoorzaamheid aan een gebod en het gevolg daarvan was, dat het water slecht was en het land onvruchtbaar. Elia loste het probleem, van het slechte water, op door het weer gezond te maken met zout!! Zout is niet alleen smaakmakend maar ook bederfwerend.

Maar niet alleen in Jericho, of in de Filippijnen, ook vandaag de dag zien we op veel plaatsen waar ‘slecht water’ is. Dan denken we aan plaatsen als de media, het Internet en de vuile lectuur. Dit slechte, vervuilde water stroomt onze huizen binnen en velen onder ons zijn zich er niet van bewust wat zij drinken.
Slecht water, wat dood en verderf brengt, is o.a alcohol! “Drank maakt meer kapot dan je lief is” Een slagzin die u vast wel bekend is. Hoeveel gezinnen zijn er hierdoor niet kapot aan gegaan? Beschadigde kinderen, verloren banen, echtscheidingen, torenhoge schulden, huiselijk geweld, angst en verdriet.
Een andere plaats waaruit het slechte water meer en meer toeneemt is de regering. Dit wordt gedaan door middel van o.a. vrije toegang tot abortus, homohuwelijken, zelfdodingspil voor ouderen, verval van normen en waarden, valse beloftes, enz. Door Gods geboden overboord te gooien draaien zij langzaam maar zeker de Bron van Levend Water dicht waardoor ons land uiteindelijk onvruchtbaar zal worden!
Maar ook zien we wereldwijd een grotere toename van slecht water binnen de kerkelijke gemeenschappen. We zien steeds meer dat het Woord, omwille van de mens, wordt verzacht, acceptabeler wordt gebracht. We hobbelen mee met de nieuwste trends, we zijn uit op ervaringen en de diensten moeten vooral comfortabel voelen en gezellig zijn. We strekken ons in de regel meer uit naar aardse vruchten van materiële aard dan naar onze geestelijke vruchten. Het verlustigen in de Heere wordt veranderd in: ‘Verlustig je in jezelf’. Ja, je kunt misschien denken, de ligging (uiterlijkheden) is wel fraai, maar wanneer het water slecht begint te worden en onzuiver, wordt het (land) uiteindelijk onvruchtbaar! Een pittige boodschap, maar realiteit lieve mensen? Word wakker!

Luister naar de waarschuwingen van Paulus: “Want er komt een tijd ( deze is er al) dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen” 2 Tim. 2:15
Jezus zegt: “Gij zijt het zout der aarde!” Mt.5:13 Dit geeft aan welke plaats wij op aarde innemen.
Zout is bederfwerend, bewaar het zout in u om zo het slechte water te weren.

G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »