Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.111 April 2017 |5777


Het Beste Tarwe!

“Wanneer hij het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft,
dan strooit hij wikken, en spreidt komijn,
of hij werpt er van de beste tarwe in...”
Jesaja 28:25


Ik ben geen landbewerker en heb ook geen flauw idee wanneer het zaai - en oogsttijd is. Maar ik las, op internet, dat zodra de kans op vorst aan de grond voorbij is je met zaaien kunt beginnen. Het proces van zaaien is wonderlijk, het is eigenlijk iets heel moois. Het is de start van een nieuw maar onzeker begin. Om te overleven komt er heel wat bij kijken, denk maar aan schimmels, ziektes en parasieten. Maar ook vogels en muizen roven het zaad weg en wat denk je van de weersomstandigheden. Het zijn veel factoren die een nieuw leven behoorlijk in de weg kunnen staan om te groeien. Wanneer er niet of nauwelijks groei is hoeft het, in eerste instantie, dus niet altijd aan de zaaier te liggen, hij heeft gedaan wat in zijn vermogen lag.

Vandaag de dag zijn er heel wat geestelijke landbewerkers die het Woord van God zaaien. Het zaad is door Zijn Meester gegeven en hij is er verantwoordelijk voor dat het op de juiste manier wordt gezaaid! We mogen ons gelukkig prijzen wanneer we nog een zuiver Evangelieverkondiging kunnen horen! Maar alleen horen is natuurlijk niet genoeg. We moeten het tot ons nemen en het laten ontkiemen zodat er leven uit voort komt en groei. Helaas moeten we met lede ogen toezien dat niet alles wat er gezaaid wordt goed zaad is! We zien ook heel veel onkruid opkomen binnen de akker van Gods gemeente. Wanneer we dit slechte zaad niet herkennen, als zijnde onkruid en het niet tijdig van onze akker – ons hart – verwijderen, dan zullen deze ongewenste planten verwildering veroorzaken. Dit zaad brengt wel leven maar zal uiteindelijk verdorren! God heeft een volkomen zaad geplant maar wanneer we dit gaan vermengen komt er wildgroei!

Hechten wij waarde aan het beste tarwegraan of nemen wij genoegen met komijn en karwijzaad die slechts als toekruid dienen?

De Landman koos voor Zijn akker de beste tarwe, Hij gaf Zichzelf! Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien de graankorrel in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Hij gaf Zichzelf als het Brood des Levens, die uit de hemel is neergedaald, en die tot Hem komt zal geenszins hongeren.

Laat je honger stillen door Hem. Laat Christus je dagelijks Brood wezen en daardoor je leven Hem gelijkvormig worden.

Vergeet het niet: Jezus gaf het beste. Hij gaf Zijn leven om jou nieuw leven te geven! Hij gaf het allerbeste zaad! Laat de liefde tot Christus jouw beste tarwe zijn en vindt Hem in iedere kruimel!Hartelijke groet,
Tjitske

home


Lees meer »