Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.168 Januari 2022 | 5782


In Stilheid en Vertrouwen!

“Door terugkeer en rust zou u verlost worden,
in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,
maar u hebt niet gewild”.
(Jes.30:15 HSV)


In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn”. Het Hebreeuwse woord voor stilheid is ‘Sagat’, wat betekent: gerustheid, vrede, tijd van rust, kalmte’. Deze rust waar Jesaja het over heeft is in deze chaotische wereld ver te zoeken. De onrust in deze wereld weerspiegelt de onrust in onszelf. De oorsprong van deze rusteloosheid is terug te vinden op het moment toen satan de rust en de vrede kwam verstoren in de Hof van Eden. Hoe hij op een listige wijze tot de mens begon te spreken. Hoe hij met zijn vraag twijfel en wantrouwen probeerde te zaaien en uiteindelijk erin slaagde, met leugens en bedrog, de mens te verleiden tot ongehoorzaamheid wat uiteindelijk desastreuze gevolgen had.( Rom.5:12-21) Niet alleen is de mens vanaf dat moment zijn rust en vrede kwijt, maar hij verloor ook de ‘Waarheid’ uit het oog! De mens zonder God is rusteloos en vrede-loos! Sindsdien heeft satan deze vraag gesteld: ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft?’ (Gen.3:1) Hij heeft daarmee ontelbare mensen verslagen. De listigheid van satan die zich manifesteerde als een slang kostte hem uiteindelijk zijn kop! De kop wordt hier de macht van satan bedoeld, die macht zal hem uiteindelijk ontnomen worden door Christus. Hebr.2:14

Het was de grote theoloog Augustinus die in zijn Belijdenissen schreef: "Gij hebt ons voor Uzelf gevormd, en onze harten zijn rusteloos totdat zij rust vinden in U." Augustinus denkt niet zozeer aan uiterlijke onrust, aan beweeglijkheid en dynamiek die heel positieve oorzaken kunnen hebben. Onrust is lang niet altijd een negatieve ervaring. Maar ik denk dat de onrust waar Augustinus het hier over heeft, is de afwezigheid van God.

“In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild”. (Jes.30:15,16) De woorden van Jesaja hier is niet mis te verstaan. Dit bericht had betrekking op een verschrikkelijke invasie door het wrede Assyrische Rijk. Ze dreigden het koninkrijk van Juda te vernietigen. In de schaduw van deze dreiging koos Juda ervoor om God niet te vertrouwen en in plaats daarvan te vertrouwen op Egypte. Ondanks de waarschuwingen van Jesaja bleef hun hart verhard en hun antwoord was heel duidelijk: ‘Neen! Maar op paarden zullen we vertrouwen!’ Jesaja beschrijft het droevige lot dat ze ondergingen bij het verwerpen van Gods belofte. Als ze op Gods belofte hadden vertrouwd, zouden ze geen reden hebben gehad om te vluchten maar in plaats daarvan zouden ze de redding en de kracht van de Heer hebben gezien.

Helaas zien we ook vandaag de dag dat men liever zijn vertrouwen stelt in mensen en allerlei verschillende dingen in deze wereld dan in hun Schepper. Maar God, in Zijn onmetelijke grote liefde en genade, blijft de mens roepen. ‘Keer terug tot Mij en laat je verlossen’. Als God ons hulp biedt laten we die dan met beide handen aanpakken en niet, net als Juda, de weg inslaan van Egypte, wat een beeld is van de wereld, en hulp van hen verwachten. Het is zinloos. God heeft voor ons een weg bereid om weer terug te keren tot Hem door Zijn Zoon Jezus Christus! Maar de meesten hebben - tot nu toe - niet gewild en hun antwoord is: Nee, wij keren niet terug. Wij gaan onze eigen weg! We vertrouwen liever op een vleselijke arm dan op ‘de arm van God’. De Bijbel beschrijft heel duidelijk het droevige lot dat zij, die Jezus Christus blijven verwerpen, dan zullen ondergaan. (Johannes 3:18).

Stilheid: ‘gerustheid, vrede, tijd van rust, kalmte’, vrij van alle angst, stil zijn.’ Gezien de gebeurtenissen in de wereld, die gepaard gaan met veel onzekerheid, zijn veel christenen rusteloos en angstig waardoor ze deze stilheid missen. Ps.20 vs.8 zegt: ‘De (geestelijke) strijd die gaande is in deze wereld wordt uiteindelijk gewonnen door God!’ Hij wil niet dat je in een staat van rusteloosheid en angst verkeert. Zoek Zijn aanwezigheid en vind je rust en vrede in Hem! Vertrouwen betekent o.a ‘Geloof hebben op iemands betrouwbaarheid’. Zij die op God vertrouwen, in Zijn macht, in Zijn voorzienigheid en in Zijn belofte, zullen nooit beschaamd worden. Onze God is de enige echte betrouwbare bron van zekerheid. Onze God is de enige die al ons vertrouwen waard is.


Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand »