6e Jaargang nr.71 December 2013
verschijnt 1x per maand


Vrede!

Vrede, vrede terwijl er geen vrede is!
Zij hebben de woorden des HEEREN verworpen
wat voor wijsheid zouden ze dan hebben?
Jeremia 6:14 - 8:9


Nu het buiten kouder wordt maken we het binnen weer behaaglijk en gezellig. We zorgen voor extra lekkernijen en natuurlijk mogen de kaarsjes niet ontbreken. Het brengt gezelligheid en sfeer. In deze maand december wordt de geboorte van Jezus Christus door christenen herdacht en dit wordt uitgebreid gevierd met familie of met vrienden. En natuurlijk gaan we, net als ieder jaar, traditiegetrouw naar de kerstnachtdienst, luisteren naar het kerstverhaal en zingen ‘eenstemmig’ uit volle borst mee: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’ (Luk.2:14) Een kort lied, maar wel het meest waardevolle lied wat er ooit is gezongen. Ik vraag me af, hoe velen van ons beseffen wat deze woorden werkelijk betekenen. Het Boek vertaalt het zo: “Ere zij God in de hoge, vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.” Als je het op deze manier leest dan wordt het misschien een stuk duidelijker voor je, waarom er niet alleen in deze wereld, maar ook binnen de kerk, zoveel verdeeldheid, zoveel chaos en onvrede heerst!

Jeremia, een boodschapper van God, waarschuwde Zijn volk dat zij zich moesten bekeren van hun goddeloze levensstijl. Zij kenden de woorden Gods maar verwierpen die. Zij waren zeer gesteld op de wereld en werden meegesleept door de liefde ervoor. Het is vandaag niet anders. Hoewel de mens voor zichzelf een enorme welvaart heeft geschapen, is en blijft hij ontevreden en zoekt naar allerlei wegen om vrede te vinden. Tijdens de kerstdagen gaan er weer vele boodschappers van God de straat op om de mensen te waarschuwen. Maar net als in de dagen van Jeremia de mensen niet wilden luisteren, willen de mensen ook vandaag de dag niet luisteren. Zij hebben hun oren toegesloten en hun geweten dicht laten schroeien. Zij doen wat zij zelf willen en verwerpen de Woorden Gods. Zij willen niet naar Zijn wil leven. Sterker nog, zij lachen er om en blijven zich voorhouden dat alles vrede is, terwijl er geen vrede is. Maar hun vrede is een valse vrede. Maar ook is er geen ware vrede wanneer je alleen traditiegetrouw naar de kerk gaat, of wanneer je tijdens de kerstdienst “vrede op aarde in de mensen een welbehagen” zingt. Het klinkt allemaal mooi, het kan vredig zijn, maar de Vrede die God geeft betekent veel meer dan dat je leeft in volledige harmonie met je omgeving: in gezondheid, zonder zorgen over je bestaan, in vrede en veiligheid, niet getroffen door tegenspoed of rampen van welke aard dan ook.
Ware vrede met God is ook niet te vinden in religie maar in relatie met Zijn Zoon Jezus Christus. Dat brengt ons tot de kern: de ultieme vrede is het hervinden van de harmonie met God, die verloren ging in de hof van Eden. Die vrede, is gebaseerd op gerechtigheid, en zal er niet zijn voor wie zijn eigen weg gaat.

Wanneer Jezus aan Zijn discipelen laat weten dat Hij weer terug gaat naar Zijn Vader, bemoedigt hij hen met deze woorden: Hij zegt: "Ik kom terug. Vrede laat Ik jullie na, Mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen." (Joh. 14:27 WB Vert. ). En even later zegt Hij opnieuw: “Dit alles heb Ik jullie gezegd opdat je in Mij vrede zult bezitten.” (Joh. 16:33 WB Vert.). Jezus wil u Zijn Vrede geven zoals de wereld die niet geven kan. Heeft u Zijn cadeau al aangepakt?

Heeft u al vrede gemaakt met God? Ik smeek u in de naam van Jezus Christus. Laat het in orde komen tussen God en u! Gods vrede ligt binnen uw bereik laat het niet liggen!


De God van Vrede zij met u,


G'ds zegen,
Tjitske


home


Lees meer »