Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.167 December 2021 | 5782


Verleg je grenzen niet!

“Vraagt naar de oude paden.
Waar toch de rechte weg …zij!”
Jeremia 6:16


Bijbels gesproken hebben grenzen te maken met zelfbeheersing. De Bijbel beveelt ons om onszelf te beheersen, terwijl onze menselijke natuur ernaar verlangt om anderen te beheersen (Titus 2:12)). Juiste grenzen helpen gelovigen bij het buiten houden van wereldse invloeden. Een persoon met duidelijke, gezonde grenzen, communiceert aan anderen wat wel en niet is toegestaan. Grenzen kunnen op gezonde en zondige manieren worden gebruikt. Wanneer we onze grenzen gaan verleggen in de richting van de wereld, krijgt de wereld steeds meer zeggenschap in ons persoonlijk leven. In heel veel gevallen hebben we de grenzen helemaal weggehaald. En tot groot verdriet ligt Nederland voorop als het gaat over de uitleving van de zonden!

Helaas ook in de kerk, worden steeds meer grenzen verlegd. Een van de moderne vormen van grensverlegging zijn het gelijkstellen van man en vrouw, terwijl God hen toch duidelijk verschillend heeft gemaakt. En een verschillende positie in het leven heeft gegeven. Grensverleggend is ook de gelijkstelling van ongetrouwd samenwonen met het huwelijk, evenals de gelijkstelling van het huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen met het huwelijk zoals God dat heeft ingesteld tussen één man en één vrouw.

Adam en Eva hadden één grens in de Hof van Eden: “onthoud je van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad”. (Gen.2:17) De Heer gaf hun de vrijheid om binnen Zijn grenzen te blijven, maar ze kozen ervoor om Zijn grens te overschrijden. God geeft ons de vrijheid om te kiezen om binnen Zijn grenzen of daarbuiten te leven, en buiten Gods grenzen leven betekent de consequenties daarvan te aanvaarden. Leven binnen Gods grenzen brengt zegeningen, en leven daarbuiten brengt vernietiging en dood. (Rom.6:23) God waarschuwt de mens en zegt: “Wandel op de goede weg”. Maar velen zullen zeggen: “Nee, wij zullen daarop niet wandelen”. (Jer.6:16)

Zo zegt de HEERE: “Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel”.

De goede raad die vaak door de HEERE wordt gegeven is vaak tevergeefs. Maar God is genadig en zeer geduldig en Hij blijft tegen ons zeggen: “Ga staan op de wegen, en ga vragen welke weg de goede weg is die je op je eindbestemming zal brengen”. Er zijn vele wegen maar er is maar één weg om aan alle rampspoed, die deze wereld zal treffen, te ontkomen. Wanneer je de goede weg gevonden hebt, wandelt daarop en volhardt daarin. Dan, ja dan, wanneer je 'De Weg' gevonden hebt en daarop blijft wandelen zul je rust vinden voor je ziel.

Jezus zegt: “IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN! NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ”. (Johannes 14:6)


Tjitske Meijer