7e Jaargang nr.73 Februari 2014 verschijnt 1x per maand


Er staat Geschreven!

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht
om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Matt.4:1


Jezus, door Zichzelf te vernederen, liet Zich door Johannes dopen . Hij liet Zich dopen, niet omdat dit nodig was , maar omdat dit in de wil van Zijn Vader lag. Hij ging niet alleen de weg van vernedering, maar ook de weg van gehoorzaamheid. Wanneer wij omhoog willen klimmen, zullen we bij de onderste tree moeten beginnen. Meteen na Zijn doop werd Hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Jezus kende geen zonde, de duivel had niets aan Hem, maar Jezus werd verzocht om teneinde de duivel te verslaan. Hieruit blijkt dat de duivel niet onoverwinnelijk is.

Wanneer je een ware volgeling van Jezus Christus bent , dan kun je erop rekenen dat je verzocht zult worden. De duivel zal er alles aan doen om je van God af te brengen. Maar, wanneer je verzocht wordt, dan is het aan jou hoe je met deze verzoekingen om gaat. Zolang je er verder geen aandacht aan schenkt, heeft de duivel niets aan jou! Aan de andere kant laat God soms ook verzoekingen toe met de bedoeling dat je vertrouwen in Hem zal toenemen waardoor je er sterker uit zult komen.

Iedereen weet, uit eigen ervaring, dat de duivel niet zo gemakkelijk opgeeft, maar dat hij vele malen terug komt om op een subtiele manier twijfel te zaaien, door o.a. het Woord van God te verdraaien en halve waarheden in te fluisteren. Maar een halve waarheid is geen waarheid maar een leugen! Twijfelen aan Gods Waarheid leidt tot het geloven van leugens. Jezus werd tot driemaal toe verzocht maar Hij beantwoordde de duivel steeds weer met: “Er staat geschreven”. En we lezen dat de duivel Hem uiteindelijk, op dat moment, met rust liet. Wil je met rust gelaten worden, zorg dan dat er niets is waarmee de duivel je kan verzoeken.

Laat ik wel heel duidelijk zijn dat verzoekingen, om te zondigen, niet van de duivel komen. We geven te gemakkelijk de duivel de schuld omdat we zelf niet de verantwoordelijkheid willen nemen voor onze verkeerde beslissingen. Verzoekingen komen allereerst uit onze eigen zondige natuur voort. Rom.7:7 Verzoekingen zijn geen zonden dan wanneer je je hier aan overgeeft. Zonde brengt scheiding tussen jou en God. Het maakt niet uit welke zonde, alles wat tegen het Woord van God ingaat is zonde! Om je hiertegen te wapenen wil ik je aanmoedigen om dagelijks tijd met God door te brengen en Zijn Woord toe te gaan passen in je leven.

Jezus' weg van gehoorzaamheid begon niet met een weg van uiterlijk vertoon met kleur en praal, maar met een weg van nederigheid, van verootmoediging, van gebed en gehoorzaamheid: “Niet Mijn wil maar Uw wil zal geschiedde”. Ga de weg van nederigheid en gehoorzaamheid en wanneer de duivel komt om je te verzoeken neem dan het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, en wedersta hem met dezelfde woorden die Jezus gebruikte! “Er staat geschreven”.

Hartelijke groet,
Tjitske

home










Lees meer »