Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.173 juni 2022 | 5782


Wie luistert weet meer...

“Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen.”
(Spreuken 1:5 HSV)


WIE LUISTERT, WEET MEER.’ Je zult deze slogan vast wel een keer gehoord hebben op de radio of televisie. Een slogan of een slagzin is een korte tekst die in het kort zegt waar je naar streeft. Een ander woord voor slogan is ‘een kernspreuk’, ‘een spreuk’. Een spreuk is een korte boodschap die snel wordt begrepen en gemakkelijk onthouden. De wereld wordt geregeerd door spreuken. Toch zijn er veel verdorven spreuken die de strekking hebben de geest van de mens te verderven en hen te verharden in de zonde. De duivel heeft zijn spreuken en de wereld en het vlees hebben hun spreuken, die God en hun godsdienst smaden. (Ez.12:22) Wil je korte en krachtige uitspraken horen, die het oor scherpen, lees dan het Bijbelboek Spreuken. Het is een van mijn favorieten. Salomo sprak 3000 spreuken, waarvan een deel zijn opgeschreven in het boek Spreuken, Prediker en in het Hooglied. De spreuken van Salomo, die door God zijn ingegeven, geven de mens praktische en geestelijke lessen die een formulering van levenswijsheid of een vermaning inhouden. Met zijn korte en krachtige uitspraken zet hij je aan het denken, maar tegelijkertijd houdt hij je ook een spiegel voor. En dat is misschien wel (voor velen) de reden dat dit boek niet tot hun favoriete boeken van de Bijbel behoort. Het boek Spreuken is namelijk heel confronterend. Het laat twee wegen zien, twee eindbestemmingen, twee soorten mensen. Verder beschrijft Salomo hier het hart van God en zoals Hij de dingen ziet en niet zoals wij ze graag zouden willen zien.

LUISTEREN: Een belangrijk onderwerp om hier eens iets over te schrijven want als we eerlijk zijn hebben we er allemaal wel eens last van. We denken dat we naar iemand zitten te luisteren, maar met onze gedachten zitten we ergens anders. Salomo zegt: ‘Wie wijs is zal luisteren (horen) en inzicht vermeerderen.’ Luisteren is geen passieve bezigheid maar een actieve bezigheid. Luisteren lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst anders uit. Waarom vinden we luisteren zo moeilijk? Omdat het consequenties met zich meebrengt. Luisteren in het Hebreeuws is Shema. Het Hebreeuwse ‘Shema’ gaat veel dieper dan ons woord ‘luisteren’. Het betekent namelijk aandachtig luisteren met je hart, het bericht begrijpen en gehoorzamen, actie ondernemen. Een welbekende Bijbeltekst is uit Deuteronomium 6:4-9 (HSV) שְׁמַע “Shema, Luister, Israel….dan zal het u goed gaan!” Het luisteren, het gehoorzamen, naar God is een gebod met een belofte! Zolang Israel luisterde naar God ging het hun goed. God wil dat we Hem gehoorzamen vanuit onze liefde voor Hem. Natuurlijk is en blijft het je eigen keuze om te willen luisteren of niet. Het ‘Shema’ wordt 92 keer in het Bijbelboek Deuteronomium herhaald.

Tot slot een paar korte krachtige uitspraken betreft: ‘Wie luistert weet meer’. Jezus zegt: “Gelukkig zij die naar het Woord van God luisteren en het bewaren.’ Lukas 11:28 “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen” Openbaring 3:10 “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen” Joh.14:23

Wat er ook wereldwijd gebeurt weet dan dit: “Deze (de Here Jezus) …die alle dingen draagt door het woord zijner kracht.” (Hebr. 1:3), houdt de wereld in Zijn Almachtige hand” In het Bijbelboek Job, hoofdstuk 38-39, lezen we hoe God Zijn Grootheid openbaart aan Job.


Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand»