Open mijn ogen


Dat de vijand als een briesende leeuw rondgaat hebben we kort geleden weer kunnen zien. In de naam van allah worden ongeveer 135 mensen vermoord. Er wordt dood en verderf gezaaid onder onschuldige mensen. In één moment wordt het leven afgesneden en "stappen" mensen de Eeuwigheid in. Het kan een ieder overkomen. Hoe staat u of jij er dan voor?

In 2 kon. 6: 8-18 lezen we over Elia's optreden tegen de koning van Aram. De vijand omsingelde 's nachts de stad Dothan. Er was geen ontkomen aan. Maar Elisa zei:" Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker , dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van zijn knecht." De knecht mocht zien dat rondom Elisa de berg vol vurige paarden en wagens was.

Als de vijand ons letterlijk of figuurlijk wil aanvallen dan is er altijd de belofte van God: "Zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die bij hen zijn." Bij Elisa is het goed afgelopen, maar dat gaat niet altijd zo. Wel mogen we weten dat:"De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn". We hebben een machtige God aan onze kant.

In Parijs zijn er veel nabestaanden met een groot gemis en veel verdriet. Wat moeten we dan met de woorden van de Heer:"Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen". Weet u het? De terroristen wisten wel zeker wat ze gingen doen. Deze mensen waren gehersenspoeld en met hun waanzinnige ideeën voerden ze hun opdrachten uit. De satan leeft onder ons.

We mogen bidden voor iedereen, ook voor de moslims, waarvan de meerderheid ook deze afschuwelijke daden afkeuren, dat hun ogen worden geopend. Maar dat geldt ook voor ons. Laten onze ogen geopend zijn voor de macht van onze Hemelse vader. Hij heeft alles onder controle. Als iemand een geliefde moet missen: Hij weet het; als iemand ziek is, verdriet heeft, geen baan heeft, als onze kinderen andere wegen gaan en vult u maar in……. Hij weet het. Laten onze ogen geopend zijn. "Wees sterk en moedig, siddert niet en wordt niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. (Joz. 1:9) "Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest! Zegt de Here der heerscharen."(Zach.4:6)

Toen de Heer met Petrus, Jacobus en Johannes de berg opgingen (Math. 17) overschaduwde hen een lichtende wolk en een stem zei:"Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb; hoort Hem!..... En toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan Jezus alleen." Heer, open onze ogen, dat wij meer van uw glorie, van uw almacht, zien, dat we mogen zien dat U alles in Uw hand heeft, dat we door alles heen - door genade - mogen weten dat u vóór, achter, naast, in en om ons heen bent. En laten we bidden voor hen, die Uw hulp en steun - op welk gebied dan ook - zo nodig hebben. Zo zegene u God, vandaag, morgen en tot in Eeuwigheid.

Bron: P.M.

KEER TERUG
NAAR ARTIKELEN

home