Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.149 Juni 2020 | 5780


"Het Nieuwe Normaal!"

“Maar alles dat niet aan het wankelen
zal worden gebracht zal blijven”
Hebreeën 12:28


WE zullen met elkaar moeten zoeken naar het ‘nieuwe normaal’ En hoe komen we als samenleving stap voor stap in beweging waarin we ons weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen? Daarvoor is het nodig dat we ons allemaal instellen op een lange periode in een anderhalvemetersamenleving. “Terug naar normaal”, dat is een kwestie van de lange adem liet premier Mark Rutte weten op een van zijn persconferenties begin april! Volgens hem moeten we zoeken naar het 'nieuwe normaal' in de anderhalvemetersamenleving.

De maatregelen die de overheid heeft genomen om op deze wijze het virus in te dammen is een tijdelijke aanpak waar je mee kunt leven. We moeten het ‘nieuwe normaal’ natuurlijk niet normaal gaan vinden en uiteindelijk accepteren als waarheid. Velen hebben niet eens in de gaten dat dit juist abnormaal is. Die ‘anderhalvemetersamenleving’ is geen samenleving. Maar volgens sociologe Beate Volkers went dit ook en over het elkaar aanraken etc…zegt ze: “Ik denk dat dit er wel van af is!!”

Opvallend is dat het woordje ‘normaal’ niet terug te vinden is in de Staten Vertaling. In het woordje ‘normaal’ vind ik de norm terug. Wat wij als normaal zien (de norm), komt voort uit een overtuiging die wij hebben (de waarde). Dan spreken we van normen en waarden. Maar wat normaal voor jou is, hoeft voor mij niet normaal te zijn.

Ik noem gewoon even wat voorbeelden wat de meeste mensen in ons land als normaal beschouwen.
1. Waarheid is wat voor mij op dit moment het beste uitkomt.
2. Dat het homohuwelijk normaal en gelijkwaardig is aan de relatie man-vrouw-relatie.
3. Geen enkele seksuele handeling is taboe of verboden.
4. De jaarlijkse abortussen die plaats-vinden moeten kunnen.
5. Immoraliteit is de kerk binnengeslopen.

Klinkt dit jou bekend?

In Hebreeën 12:24-29 lezen we dat alles nog eenmaal geschud zal worden wat niet blijvend is. Alhoewel dit niet het schudden is wat nog komen gaat, zien we al wel een voorproefje hoe een virus de wereld aan het wankelen heeft gebracht. We hebben teveel vertrouwd op het materiële, op onze eigen inzichten. Financieel hebben we op banksystemen vertrouwd, op de economie, die nu wereldwijd aan het wankelen is gebracht. Wanneer alle dingen die beweeglijk zijn je ontnomen worden, weet dan dat je troost mag putten uit de dingen, die onbeweeglijk en eeuwig zijn. Houd je, in dit ‘nieuwe normaal’, vast aan wat God normaal vindt en omarm wat waar is. Verlies Zijn Waarheid niet uit het oog! Blijf vertrouwen in Hem die het ‘abnormale ’ weer normaal zal maken.

Tot slot wil ik je bemoedigen met deze woorden: “Ik stel den HEERE gedurig ( zonder ophouden) voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen”.Ps. 16:8 SV


Tjitske
home


Lees meer »