Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.122 Maart 5778 | 2018


Liegen en Bedriegen!

“Leugenachtige lippen zijn voor Jahwe een gruwel,
maar betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.”
Spreuken 12:22 WB Vertaling
pinokkio

DE AFGELOPEN WEKEN worden we bedolven onder leugens, bedrog en schandalen. Ik noem er even een paar: Jehova’s getuigen weten al jarenlang van seksueel kindermisbruik binnen hun kerk. Maar doordat ze zelf voor rechter spelen en niet naar politie of justitie stappen, ontlopen daders een celstraf en verdwijnen misbruikzaken in de doofpot. Oxfam, die strijd tegen honger in de wereld, kwam flink onder vuur te liggen nadat het oude seksschandaal rond de Britse hulpverleners op Haïti uit de doeken werd gedaan. Maar ook Artsen zonder Grenzen behoort in dit rijtje thuis. Zij hebben hun grenzen verlegd om hun eigen wellust te bevredigen. In werkelijkheid zijn deze schandalen al jaren aan de gang maar die werden al die tijd in de doofpot gestopt.

Ook ons kabinet, dat slechts vier maanden onderweg is, kreeg het zwaar te verduren na het vertrek van Zijlstra die zijn ontslag heeft moeten indienen vanwege leugens die hij heeft verspreid. Domme fout, liet hij weten, en hij vraagt zich af of hij nog wel geloofwaardig is! En dan de uitspraak van Rutte, na het vertrek van Zijlstra: “Liegen is geen doodzonde!” Blijkbaar weet hij niet wat ‘doodzonde’ betekent! Namelijk: "Elke zonde die begaan wordt met volle kennis en weloverwogen toestemming, is een doodzonde."

Rutte kan dan wel denken, met zijn uitspraak, dat liegen geen doodzonde is maar God, Die de Waarheid is, denkt daar toch echt anders over! “Leugenachtige lippen zijn voor Jahwe een gruwel, maar betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.” (Spreuken 12:22 –WB Vert.) Adam en Eva hebben deze doodzonde aan den lijve moeten ondervinden. Met één leugen bracht hij, satan, Adam en Eva in het paradijs ten val. Sindsdien regeert de leugen en het bedrog in de mens. En het ergste is dat de mens geen verantwoording wil nemen voor zijn daden. Alles wordt weggewuifd en, met een brede glimlach, gaat men gewoon weer verder, alsof er niets aan de hand is.

Een spreekwoord zegt: ‘Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze wel.’ Met andere woorden: ‘leugens komen vroeg of laat uit!’ De Almachtige, Alwetende God weet alles en zal steeds meer, wat onder het tapijt geschoven is, te voorschijn laten komen.

Nederland is niet langer meer gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Ons land heeft de Tien Geboden verlaten, de vrees voor God verloren, en we zien dat de kerk, die het zout der aarde zou moeten zijn, zijn smaak verliest en het eens zo heldere licht is zo goed als gedoofd.

Hij heeft vanaf het begin, toen Hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Als je wilt, kun je de geboden onderhouden en het is verstandig te doen wat Hem behaagt (Jezus Sirach 15:14).Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »