Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.114 Juli 5777 | 2017


ZWART - WIT!

“Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.
Koop de waarheid en verkoop ze niet .”
Uit Spreuken hoofdstuk 4 & 23


Onlangs zei iemand tegen mij - we hadden een gesprek over een bepaald onderwerp waarover de Bijbel heel duidelijk is - “Jij denkt in zwart-wit, maar ik kies ervoor om in grijs te denken. Er is meer dan alleen maar zwart-wit”. Ik begreep haar wel want met grijs denken kun je natuurlijk veel meer kanten op. Alhoewel zwart–wit duidelijkheid geeft is het voor velen aanstootgevend en roept het soms ook heftige emoties op. Grijs komt ook wat zachter over bij mensen en daarom kiest men hiervoor omdat het prettiger aanvoelt. Grijs ontstaat wanneer je zwart met wit gaat mengen. Het ‘grijs denken’ is een vorm van compromissen sluiten met de wereld. En helaas zien we, doordat we de wereld binnenlaten, ook steeds meer grijstinten geschilderd binnen de kerken. Steeds meer vermengen we de Waarheid met de leugen om zo wat zachter over te komen!

De Schrift spreekt zich heel duidelijk uit o.a. over homoseksualiteit, over seks voor het huwelijk, over overspel, moord, hoogmoed, geldzucht etc. Dat zijn geen grijze gebieden.. Het Woord van God is hier heel duidelijk in en laat geen ruimte voor compromissen. Nog een ander concreet voorbeeld dat ons wordt gegeven is de gelijkenis over de brede en de smalle weg waarin Jezus zelf het volgende zegt:

“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” Mat.7:13

Er zijn slechts twee wegen: een brede en een smalle weg, een weg van kwaad en een weg van goed; een weg naar de hel en een weg naar de hemel; een weg van duisternis en een weg van licht; wij allen wandelen in één van beide. Geen tussenplaats naar het hiernamaals, geen tussenweg. Wat de meesten aantrekkelijk vinden is de brede weg waar men heel veel vrijheid heeft. En geloof me, het is een zeer druk bezochte weg en het belemmert je hartstochten en je lusten niet. Het ligt in onze natuur om geneigd te zijn met de stroom mee te gaan en te doen zoals de meesten doen. Het zou voor ons daarom des te meer een waarschuwing moeten zijn, te weten dat deze weg tot verderf leidt. Weinigen willen die smalle weg lopen die duidelijk zwart-wit en helder wordt voorgesteld. Het is de weg van gehoorzaamheid, van zelfverloochening. Het is De Weg die je zal behoeden voor struikelen; een weg Die je tot eeuwig leven zal leiden.

Het is interessant om te weten dat de kleuren zwart en wit in werkelijkheid geen kleuren zijn. Zij komen ook niet voor in de kleurencirkel. Wit is - door het licht - alle kleuren bij elkaar en bij zwart - vanwege de afwezigheid van licht - ontbreken juist alle kleuren. Het schetst een beeld tussen licht en duisternis! Twee hele duidelijke contrasten die wij zien in de wereld. We wandelen in het Licht of we wandelen in de duisternis. Zij die in de duisternis wandelen, dat zijn zij die zonder God leven, zijn zij waar alle kleur ontbreekt. De duisternis heeft hun ogen verblind! Zij die in het licht wandelen zijn zij die God toebehoren. God is Licht! In Hem is geen duisternis. In Zijn Licht zien wij het licht. Jezus zegt: “Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” Joh.8:12 Dit Licht betekent: Zijn Waarheid die puur en zuiver is, en geopenbaard is voor iedereen! Vertel het Evangelie nu het nog licht is!

Hartelijke groet,
Tjitske


P.S.Ik wil je aanmoedigen om Spreuken,
Hoofdstuk 3 & 4 weer eens helemaal te gaan lezenhome


Lees meer »