8e Jaargang nr.94 November 2015 verschijnt 1x per maand


Stel de juiste vragen!

"Waarom vertelt u altijd van dit soort gelijkenissen?"
Mattheüs 13:10


Onlangs hoorde ik van een goede vriend dat hij was uitgenodigd om te komen spreken ergens in Nederland. Het thema waarover hij zou spreken was: “Heb geloof als een mosterdzaadje” Hij vertelde aan zijn toehoorders dat hij dit een van de meest deprimerende teksten vond in de Bijbel. - hem kennende weet ik dat dit niet voor hem geldt – maar de reden waarom hij dit zei was: "Ik wilde mijn toehoorders hiermee prikkelen, aansporen, tot nadenken stemmen". Of ze hem begrepen weet ik niet, of hij tot zijn doel gekomen is? Laten we het hopen.

Jezus sprak in veel gelijkenissen om de aandacht van de mensen te prikkelen. Maar lang niet iedereen begreep Zijn gelijkenissen. Ik denk zelfs de meesten niet. Ik denk dat de mensen het wel mooi vonden wat Hij hen allemaal vertelde, maar niet begrepen wat Hij werkelijk zei. En dat zij zonder er verder over na te denken , zoals velen van ons doen na een goede preek, weer gewoon naar huis gingen. Zelf ben ik iemand die heel veel vragen stelt. Aan mijzelf, aan mijn vrienden en mensen die op mijn pad komen maar ook aan God. Waarom stelden zij Hem geen vragen? De Wijsheid Zelf was in hun midden! Het stellen van vragen had hen juist kunnen helpen om beter te begrijpen wat Jezus bedoelde. Ook Zijn discipelen begrepen lang niet alle gelijkenissen maar op een gegeven moment kwam dan toch de vraag: Waarom vertelt U altijd van dit soort gelijkenissen? Zij hadden wel begrepen dat, wanneer zij Hem dit niet zouden vragen, zij ook geen steek verder zouden komen dan alleen maar gissen wat Hij nu eigenlijk bedoelde. Wanneer de discipelen een vraag aan Hem stelden, geloof ik dat de werkelijke reden hiervan was, dat zij ergens naar op zoek waren. Zij begrepen dat hun vraag een hulpmiddel was om iets te weten te komen wat zij niet wisten of begrepen.

We lezen dat velen die het onderwijs van Jezus aanhoorden weer naar huis gingen. Sommigen misschien wel schouderophalend, anderen misschien met een gefronst voorhoofd of teleurgesteld. Waarom? Omdat het niet had gebracht wat zij ervan verwacht hadden. Jammer dat zij Hem geen vragen hadden gesteld. Denk je niet dat Jezus er op wachtte dat zij met vragen zouden komen? Reken maar. Maar de meesten gingen naar huis en pakten de dagelijkse dingen van alledag weer op. Er was slechts een enkeling die Hem iets vroeg en sommigen van hen stelden een vraag uit eigenbelang. Zoals b.v. de rijke jongeling.

Ja, degenen die veel vragen stelden waren de farizeeën maar zij stelden vragen om Hem te verzoeken zodat zij Hem op Zijn woorden konden vangen. En dan zijn er, zo ook onder Gods kinderen, die wel vragen stellen maar meer om verdeeldheid te zaaien. Om die ander aan het twijfelen te brengen. Wees niet bang om vragen te stellen maar stel wel de juiste vragen en ga naar de Juiste Persoon! Ga naar Jezus die zelf ook vragen stelde. Daar is niks mis mee!


Hartelijke groet, Tjitske