8e Jaargang nr.95 December 2015 verschijnt 1x per maand


De Spiegel der Waarheid!

"En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen;
ziet toe, word niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden,
maar nog is het einde niet.
Mattheüs 24:6


Hebben wij ons wel eens verwonderd wat er is gebeurd tussen goed en kwaad? Wat is waarheid? Wanneer je niet goed kunt omschrijven wat waarheid is dan kun je niet het verschil tussen goed en kwaad bepalen. Alles wat er zich op dit moment in deze wereld afspeelt bracht mij weer terug naar het thema waar ik in 2014 over sprak op een vrouwenconferentie "HET LIGT NIET AAN MIJ" Een thema waar je alle kanten mee op kunt. Het roept van alles bij je op. Zowel God als de mens kan zeggen: "Het ligt niet aan mij!"

We horen van oorlogen, honger, ziekte, geweld, verkrachtingen, slavernij, terrorisme, antisemitisme, vervolgingen, duizenden vluchtelingen die proberen Europa binnen te komen, gruwelijke terreuraanslagen, gezinnen die totaal ontwricht zijn, huwelijken en relaties die massaal stuk lopen, kindermishandeling en huiselijk geweld, enz. Maar wie geven we dan de schuld wanneer we zien dat het helemaal uit de hand loopt?

Basilia Schlink, een vrouw met een profetische stem en diep inzicht in de gebeurtenissen die ons te wachten staan schreef hier al over in 1992. Zij overleed in 2001 op 97 jarige leeftijd. Wie krijgt de schuld van de rampzalige toestand waarin onze wereld verkeert: God die de eeuwige liefde is! Hoewel men Hem dood verklaart, belachelijk maakt, veracht en niet serieus neemt, wordt Hij voor alle ellende aansprakelijk gesteld. De eeuwige God, de goddelijke majesteit, heeft meestal gezwegen bij onze aanklachten. Hij hoeft ons ook niet te antwoorden. Maar als Hij ons eens ter verantwoording zou roepen, zouden we Hem "niet één op duizend kunnen antwoorden" (Job. 9:3.) Hij zou ons op de eigenlijke oorzaken van alle ellende wijzen en ons "de Spiegel der Waarheid” voorhouden! U hebt Mijn geboden verworpen u hebt ze ongeldig verklaard. In Mijn geboden staat geschreven: "Gij zult niet doden" zolang zij als geldig beschouwd werden konden terrorisme en chaos niet hun triomftocht onder de volkeren beginnen en u niet met huivering en ontzetting vervullen. U bent het, die deze ellende teweeg gebracht hebt en nu bent u het die het in wanhoop uitschreeuwt. Hebt u in de massamedia de misdaad niet verheerlijkt? Was u het niet die talloze horrorfilms hebt geproduceerd en aan dit kwaad hebt meegewerkt door ernaar te kijken en er niets tegen te doen? U hebt tweedracht gezaaid tussen leerlingen en leraars, tussen kinderen en ouders en tussen man en vrouw door afschaffing van het vijfde gebod: "Eer uw vader en uw moeder" en het zevende gebod: "Gij zult niet echtbreken", geboden die Ik u heb gegeven. U hebt Mijn geboden verworpen en de voorkeur gegeven aan antiautoritair gedrag en een vrije moraal en satanische rockbands welkom geheten

.

Hoe actueel werden de woorden waarnaar de bezoekers van het theater Bathacian in Parijs in de laatste ogenblikken van hun leven naar luisterden en meezongen. Op het moment dat de terroristen schietend binnenkwamen, speelde de rockband 'Eagles of Death Metal' een van hun oude composities, 'Kiss the Devil', van hun album "Peace Love & Death Metal".

De Bijbel spreekt van de eindtijd als een tijd van benauwdheid, onrusten etc. De radeloosheid zal toenemen, ook omdat er geen oplossingen zijn voor de steeds maar toenemende ellende van deze tijd. Het is het resultaat van het ongeldig verklaren van Gods geboden. Zijn geboden alleen brengen verlossing, vrede en zegen en dat zou ons ten deel zijn gevallen als we Zijn geboden hadden gehouden. Maar wij hebben Zijn geboden veracht, die goed en heilig zijn. Gods oordeel is onvermijdelijk. In zijn smartelijke toorn heeft God geen andere keus, maar de schuld ligt alleen bij de mens zelf.

Tot slot wil ik jullie aanmoedigen met deze woorden: Laat angst je leven niet regeren door wat je allemaal ziet rondom je heen. Wees waakzaam versterk elkaar en bid voor elkaar opdat we staande zullen blijven. Bid niet alleen voor elkaar maar ook voor alle vluchtelingen, en bid ook voor de goddelozen, want ook zij zijn in wezen vluchtelingen! Bid dat zij de Waarheid willen horen en aannemen, dat zij gaan inzien dat Jezus Christus hun enige redding is!


Hartelijke groet, Tjitske