8e Jaargang nr.85 Februari 2015 verschijnt 1x per maand


Laat je licht schijnen!


Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten,
maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis.
Matt.5:14-16

De eerste woorden, zover wij weten, die God sprak, nadat Hij de hemel en de aarde geschapen had, waren: ‘Er zij licht en er was licht.’ Hij maakte duidelijk scheiding tussen licht en duisternis. (Gen.1:1-3) De eerste stap om vanuit chaos orde te brengen is door duidelijk scheiding te brengen. Dit is ook de manier hoe God werkt in ons leven. Het Woord van God vertelt ons dat wij van nature in een staat van duisternis waren. (Efez 5:8 WB Vert.) Met andere woorden: een leven zonder God is een chaotisch leven, een leven van wanorde en verwarring.

God die de Enige is die licht kan scheppen is ook de Enige die ons hart kan verlichten! Geen enkel mens zal ooit licht in zichzelf hebben. Maar wanneer wij Zijn licht hebben ontvangen dan zijn we niet langer in de duisternis dan is ons leven niet langer chaotisch en verward, maar dan zijn wij, zoals Jezus ons zegt: ‘ het licht der wereld.’ Dit betekent niet dat de duisternis dan verdwenen is, want we ervaren dagelijks de duisternis rondom ons heen. Maar het enige wat nodig is om de duisternis te laten verdwijnen is simpelweg je kaars te ontsteken. Het ontsteken van de kaars vindt plaats bij de wedergeboorte. De vraag is vandaag:" Ben je, beste vriend, vriendin, ooit verlicht geworden ? Heb je ooit het goddelijke licht ontvangen? Het licht dat in je hart is komen wonen zodat je zelf een licht bent geworden en schijnt tot Gods Heerlijkheid?"

Het is een persoonlijke opdracht wanneer Jezus zegt: ‘Laat je licht schijnen voor de mensen.’ (Matt. 5:16) En het is niet alleen een persoonlijke opdracht maar er moet ook een persoonlijke toe-eigening zijn van dit licht. Ieder mens is zelf verantwoordelijk om dit licht te omhelzen zodat het je eigen licht wordt. Ook al heb je een kerkelijke achtergrond, je hebt het niet geërfd van je kerk of van je ouders. Je zult het zelf persoonlijk moeten toe-eigenen.

De wereld is een chaos en verkeert in diepe duisternis. Laten we ervoor waken dat wij geen gemeenschap krijgen met de duisternis, want wat heeft het licht gemeen met de duisternis? (2 Cor.6:14) Licht en duisternis hebben niets met elkaar gemeen, zij kunnen niet met elkaar samenwonen, zij kunnen elkaar niet omhelzen. God maakte duidelijk scheiding tussen licht en duisternis en geen mens kan dit ongedaan maken, laat staan met elkaar vermengen. Laten we onze kaarsen ontsteken, onze lampen laten schijnen en deze niet langer verborgen houden. laten we het niet alleen laten schijnen voor slechts een uurtje op zondagmorgen want vraag jezelf dan eens af voor wie je het dan laat schijnen! Maar laat het iedere dag volop schijnen opdat voor iedereen onze goede werken zichtbaar worden en onze Vader die in de Hemelen is, verheerlijken.


Hartelijke groet, Tjitske