Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 6e Jaargang nr.63 April 2013Bijbelvers voor deze Maand:

"die zelf onze zonden in Zijn
lichaam op het hout gebracht
heeft, opdat wij, aan de zonden
afgestorven, voor de
gerechtigheid zouden leven"
(1 Petrus 2:24).

Hij deed dit voor jou!!

“Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen”
Lukas 23:34“


Het is onvoorstelbaar waar een mens toe in staat is. Het kwaad zie je overal om je heen. De gruwelijkste dingen hoor je en zie je om je heen gebeuren. De laatste tijd is India nogal in het nieuws vanwege de toenemende groepsverkrachtingen van vrouwen. Ik kan mij hier enorm boos over maken. Geloof me, ik ga dan behoorlijk tekeer en zeg dan dingen die ik beter niet had kunnen zeggen. Maar het is gewoon de machteloosheid die je ervaart tegen al het kwaad wat er in de wereld is. De Zwitserse regering gaf een reisadvies af voor India, met een waarschuwing over toenemende aantallen verkrachtingen en andere seksuele misdrijven in het land. Het doet mij ook weer terugdenken aan die periode dat ik zelf naar Zuid-Afrika ben geweest. Ik was voor een aantal weken in Lesotho om onderwijs te geven op een DTS (Discipel Training School) van Jeugd met een Opdracht. Daarnaast bezocht ik ook enkele ziekenhuizen waar o.a. kleine meisjes lagen, in de leeftijd vanaf drie tot ongeveer zeven jaar denk ik. Zij lagen daar omdat zij verkracht waren door volwassen mannen!!! Een wijdverbreide opvatting in zwarte gemeenschappen is dat men van het aidsvirus af kan komen door gemeenschap te hebben met jonge meisjes. Verkrachting van jonge tot zeer jonge meisjes komt volgens Suzanne Leclerc-Madlala veelvuldig voor. Men spreekt hier dan over een leeftijd van 6 tot 8 jaar! Men gelooft dat een man door seks met een maagd een infuus van 'schoon bloed' krijgt en op die manier het aidsvirus kan lozen.'' Wat een leugen! Waar komt dit kwaad vandaan? Gods Woord vertelt ons dat de gehele wereld in de macht van satan ligt, en hij is het kwaad zelf! Er woont geen goed in hem! Hij oefent zijn macht en heerschappij uit via de zondige natuur van de gevallen mens. Hij verblindt de ogen van de mens zodat zij geen duidelijk zicht krijgen op wie God is, wat God doet en wat Zijn wil is. De wereld is besmet met dit dodelijke virus, ‘ZONDE’! Er is geen menselijke genezing mogelijk dan alleen door het zoenoffer wat gebracht werd aan het kruis op Golgotha! Ik kan mij er geen voorstelling van maken hoe Jezus daar, drie uur lang, vastgenageld aan het kruis hing. Er zijn films die proberen dit weer te geven. Maar de werkelijkheid, de pijn, de emoties, de vernedering, de eenzaamheid, het verdriet, is niet te verfilmen. God zelf, die kwam als mens in Jezus, Hij was en is zonder zonde. Er woont geen kwaad in Hem! Hij deed niets anders dan goed. En toch werd Hij door Zijn eigen schepsel, de mens, op een gruwelijke, beestachtige wijze mishandeld, gehoond, bespot en vernederd. En tenslotte aan het kruis genageld. Ging Jezus tekeer? Begon Hij te schelden? Werd Hij boos? Nee, Hij bad en zei: “VADER, VERGEEF HET HUN WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN”. Het Hebreeuwse woord voor vergeven is “nasa”, dragen, wegdragen. Dit woord raakt ook de kern van het Evangelie. God is een God die vergeeft. Die de zonden van Zijn volk op Zich neemt en wegdraagt; niet alleen de zonden van Zijn volk, maar van de hele wereld. Het Bloed van Christus is het ultieme bewijs van Gods liefde naar ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. In Hem, in Hem alleen, hebben wij de verlossing door Zijn Bloed, de vergeving van de zonden, dankzij Zijn rijke genade. (Efez.1:7) Alleen Zijn Bloed, Onbesmet en Heilig, heiligt ons! Dat betekent: Wat voor kwaad we ook gedaan hebben: er is een weg tot vergeving. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. (1 Joh.1:9 ) “IK DEED DIT VOOR JOU”! God getuigt van Zijn Zoon, dat wie op Hem vertrouwt, gered zal worden. Wil je Hem tot een leugenaar maken, of wil je Zijn Woord geloven? “ (1 Joh.5:10) Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”. Ik heb voor Hem gekozen, en jij?

G'ds zegen,
Tjitske

home


Lees meer »