Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 14e Jaargang nr.158 Maart 2021 | 5781


Waarschuwingen genegeerd!

“En u doet er goed aan daarop acht te slaan
als op een lamp die schijnt in een duistere plaats."
2 Petrus 1:19


HALF FEBRUARI WERD ONS LAND ‘getroffen’ door de schaatskoorts. Heel Nederland genoot volop en velen namen gebruik van de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs. De waarschuwingen, om door het ijs te kunnen zakken of onderuit te kunnen gaan, namen ze voor lief! Even wat anders aan ons hoofd dan corona. Dit hadden we echt even nodig! Het abnormale weer liet ons weer even een glimp van het ‘normale’ leven zien! Maar het was voor korte duur. Zo snel als de ‘schaatskoorts’ kwam, zo snel verdween deze ook weer als sneeuw voor de zon. Een week later trokken we weer massaal de natuur in, bij een temperatuur van 15 graden, en genoten volop van de zon. In Texas, een staat die erg gesteld is op zijn zelfredzaamheid, zitten bijna drie miljoen mensen, op het moment dat ik dit schrijf, zonder elektriciteit in de vrieskou. Het is er nog nooit zo koud geweest sinds de afgelopen 30 jaar. Maar ze waren hiervoor wel gewaarschuwd!

We beginnen moe te worden van corona! Het virus houdt ons wereldwijd meer dan een jaar in zijn greep en velen onder ons raken moedeloos. Ook premier Rutte zegt dat hij dit gevoel regelmatig kent. Hij verlangt er ook naar om zijn krant weer te lezen met een kopje koffie in zijn vaste café, of met vrienden naar de bioscoop te gaan. Zo zal iedereen wel iets hebben om naar uit te kijken, zo schrijft hij in zijn brief aan alle Nederlanders! Maar voor we zover zijn liggen er nog heel wat hobbels op de weg maar….de eindstreep komt in zicht.’ Op weg naar de eindstreep zal onze vrijheid steeds groter worden’. Op weg naar welke eindstreep? Over welke vrijheid hebben we het hier?

Is het vaccin de oplossing? Geeft een vaccinatiepaspoort tenslotte onze vrijheid terug? De infectieziekten verdwijnen niet door antibiotica, antivirale middelen en vaccinaties. Nee, na corona zal er weer een andere infectieziekte verschijnen het zal onder ons blijven. De Bijbel laat ons weten dat de wetenschap, de kennis, zal toenemen nu we de eindstreep naderen. Het is het toenemen van menselijke kennis en wetenschap en waar men ook heel trots op is! (Daniël 12:4) Maar men vergeet dat het God is die de mensheid heeft toegestaan om te experimenteren met elke denkbare oplossing voor de wereldproblemen. Weliswaar tot nu toe: zonder succes! (Ik moedig je aan om het Bijbelboek Daniël weer eens te openen!)

De Nederlandse regering kreeg na de ebola uitbraak in Afrika drie keer het dringende advies een aanpak te ontwikkelen waarin pandemieën internationaal kunnen worden bestreden. Maar ze koos voor het isolement. Een pandemie zet de wereld in lichterlaaie en moet daarom mondiaal worden bestreden, maar op dat moment hanteert Nederland zijn eigen brandslang.

Niet alleen de Nederlandse regering is schuldig aan het negeren van allerlei waarschuwingen, ook wij zijn daar allemaal schuldig aan. Dit is al terug te vinden bij de schepping. God geeft de mens slechts één waarschuwing: ‘Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten want op de dag dat u daarvan eet zult u zeker sterven.’ (Genesis 2:17 HSV) Maar inplaats van te luisteren naar deze waarschuwing negeerden zij Zijn waarschuwing door gehoor te geven aan de leugens van satan. Het gevolg was desastreus! De mens werd een vat van tegenstrijdigheden, één groot frustrerend conflict. De mens verloor de onsterfelijkheid gelijk met zijn onschuld. Heel de schepping was nu doortrokken van een mengeling van goed en kwaad en de gevolgen hiervan zien we dagelijks met grote sprongen toenemen in onze wereld. Het is overduidelijk dat de mens niet om kan gaan met ‘de boom van de kennis van goed en kwaad’. Onze hedendaagse wereld zou er wijs aan doen om acht te slaan op de Bijbelse profetieën, omdat hun waarschuwingen zich uiteindelijk richten op de tijden waarin wij leven. In feite worden Gods profetische waarschuwingen nu nog steeds gebracht! Maar helaas vinden Zijn waarschuwingen, bij de meesten, ook onder christenen, geen gehoor. Want net als heel het huis van Israël heeft het een hard voorhoofd en zij zijn hardleers (Ezechiël 3:7 | 2 Petr.3:10 )

Bijbelprofetie geeft aan, dat onze naties niet naar de waarschuwingen van God zullen luisteren. In Zijn grote liefde heeft Hij ons gewaarschuwd voor wat er komen gaat. Laten we acht slaan op Zijn waarschuwingen en niet langer Zijn Woord negeren. Laten we elkaar en anderen waarschuwen voor wat er komen gaat nu het nog licht is!


In Hem verbonden,
Tjitske
home


Lees meer »