Nr. 80 - September 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


In of Ontspanning


“Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.”
Prediker 3:1.


In hoofdstuk 3 van Prediker staat dat alles en ieder ding zijn tijd heeft; en dan volgt er een aantal tegenstellingen: doden/helen, afbreken/opbouwen, wenen/lachen, zwijgen/spreken, enz. De meesten van ons hebben dit zelf kunnen ervaren: een tijd van werken en een tijd van vakantie houden, hoewel dit niet in Prediker specifiek wordt opgenomen.

Voor velen is de vakantieperiode al weer voorbij. Genoten van het mooie weer? Uitgerust? Met de camper, caravan erop uit of een huisje/tent gehuurd? Even weer met "het gezin" bij elkaar en samen genoten? Dat is geweldig en een zegen van God, waar we dankbaar voor mogen zijn, ook als het niet altijd mooi weer is geweest.

Hoe is het gegaan met de ouderen, die thuis bleven? Hebben ze b.v. een extra bezoekje gehad, een telefoontje of een kaartje? Ik weet het niet.

Na deze periode van ont-spanning, zal er weer een periode met in-spanning komen: het werk wacht weer. Gaan we op dezelfde voet verder, waar we gebleven waren of hebben we nagedacht over de komende tijd? Wordt het weer een stressperiode tot de volgende vakantie: volle agenda's, druk, druk, druk, of hebben we echt nagedacht over het komend jaar? Een jaar met werken, natuurlijk, maar ook een jaar waarin we rust mogen vinden op bepaalde tijden. In pred. 4:6 staat: "Beter een hand vol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind." God heeft zelf een rustdag ingesteld,laten we die dan benutten tot Zijn eer en zegen voor onszelf. Laten we ons voornemen tijd beschikbaar te stellen om ouderen dienstbaar te zijn, bezoeken te maken, een telefoontje te plegen, een kaartje te sturen. Maar ook om onszelf op te bouwen in ons geloof. Het leven kan een mens opslokken, zelfs ziek maken, maar laten we na de vakantieperiode eens goed nadenken over onze activiteiten voor het komend jaar.

Gaan we onze in-spanning m.b.t. het werk ont-spannen tegemoet of laten we ons weer beheersen door onze overvolle agenda's? En voor degenen die niet meer werken: laten we proberen onze tijd zo te besteden dat het de Heer welgevallig is. Dat Hij er blij van wordt.

En voor allen geldt: we moeten niets, we mogen veel. Veel wijsheid, sterkte, gezondheid en zegen van de Heer in het komend jaar toegewenst!Bron P. Matlahome


Lees meer »