Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.172 mei 2022 | 5782


Heb je de juiste sleutels?

“Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen;
zelf bent u niet binnengegaan en hen die wilden binnengaan, hebt u verhinderd.”
Lukas 11:52,53 | Matt. 23:13


HET IS BELANGRIJK om de juiste sleutel te hebben. Onlangs moest ik met mijn E-bike naar de fietsenzaak omdat het slot van mijn batterij muurvast zat en ik deze met geen mogelijkheid eruit kon krijgen. Aangekomen bij de fietsenzaak werd ik verrast door deze vraag: ‘Mevrouw heeft u wel de juiste sleutel bij u?’ De juiste sleutel? Wat denk je? De jongeman probeerde mijn slot open te krijgen maar wat hij ook probeerde het slot zat muurvast. Ik snap hier niets van zei hij. Ja ik ook niet, daarom ben ik hier. Na herhaalde pogingen kwam er beweging in en de batterij kon eruit gehaald worden. Maar hij begreep nog steeds niet waarom het niet werkte. Ik vroeg hem: ‘Zou het kunnen zijn dat iemand met een ‘verkeerde sleutel’ mijn batterij ‘ongevraagd’ eraf heeft proberen te halen? Ja dat zou kunnen. Er wordt een nieuw slot op gezet wat nog onder de garantie valt. Probleem opgelost!


Heb jij de juiste sleutel?

De (juiste) sleutel van de kennis, en van de wijsheid, is het vrezen van God. Gods Wijsheid wordt gevonden door hen die Hem vrezen, die ernaar op zoek gaan. Spreuken, een geweldig wijs boek waaruit we veel kunnen leren, laat ons heel duidelijk zien dat de dwazen van deze wereld Zijn Woord, Zijn vermaning verachten. (Spr 1:7) In Christus liggen “al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen” (Kol. 2:3,4). Maar nogmaals, het is aan jou of je ernaar op zoek wil gaan. De Bijbel zegt veel over ‘sleutels’ Maar ik wil het beperken tot de sleutel uit Lukas 11:52,53 “Wee u wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen; zelf bent u niet binnengegaan en hen die wilden binnengaan, hebt u verhinderd.”

De wetgeleerden, die zelf niet het evangelie wilden aannemen, hebben de sleutel van de kennis bewust weggenomen door de aandacht op zichzelf te richten, zichzelf in het middelpunt te plaatsen en alleen aan hun eigen eer te denken. n plaats van die sleutel voor het volk te gebruiken en hen te helpen die goed te gebruiken, hebben zij hem voor hen verborgen. We lezen dat wat Jezus hierover zei, Hem dit niet in dank werd afgenomen. Ze vallen Hem heftig aan en horen Hem over van alles uit maar in werkelijkheid zijn ze er niet op uit om de waarheid te leren kennen maar op het handhaven van hun eigen systeem. Het is vandaag niet anders als in de dagen van Jezus. Ook in ons land zien we dat in veel gemeenten van Jezus Christus, bewust of onbewust, de sleutel van de kennis wordt weggenomen. Mijn eigen bevindingen zijn wanneer ik Zijn licht op bepaalde zaken laat schijnen dat niet altijd in dank wordt afgenomen. De meesten gaan niet zo in verweer, zoals de wetgeleerden, maar zwijgen , gaan snel over op een ander onderwerp of lopen weg in plaats van een gesprek aan te gaan.

Hillsong, de meesten van jullie hebben hier vast wel van gehoord, ging onlangs flink door het stof en dat is slechts het begin, velen zullen volgen. Reden: Zij hebben de sleutel van kennis en van de wijsheid weggenomen. Zij hanteren hun eigen sleutels. Het draait niet echt om Christus maar om hun eigen ego. Dat zij tot deze val zijn gekomen is door het ontbreken van de vreze des Heeren. De sleutel van de kennis, en van de wijsheid, is het vrezen van God. Hoe is het met jou? Met je gemeente? Welke sleutel wordt er gehanteerd? Het is goed om Zijn licht eens te laten schijnen hierover. Als je wijs bent, luister je naar een waarschuwing. Lees bijvoorbeeld Spreuken 1. Laat je geestelijke accu opladen door de juiste sleutel te gebruiken die God je heeft aangereikt! ‘Waar een fietssleuteltje je toch toe kan leiden!’


Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand»