Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.125 Juni 5778 | 2018


Data Ligt op Straat!

‘De geweldige rijkdom van Zijn Woord,
heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden,
maar nu bekendgemaakt aan hen die Hem liefhebben
en voor Hem willen leven.’ (Het Boek)
(Kolossenzen 1:24, 29 / Efez.3::1-13).


INMIDDELS ZIJN WE ERMEE BEKEND  dat de data van miljoenen gebruikers, o.a. van Facebook, op straat kwamen te liggen. Zelf ben ik geen fan van facebook, twitter of instagram en zal dit ook niet worden! Inmiddels ben ik er wel achter gekomen dat ook gegevens van je WhatsApp gemakkelijk op straat kunnen komen te liggen. Dus ik zou zeggen; pas op wat je allemaal schrijft en verstuurt! Want tijdens een datalek komen onder meer je gebruikersnamen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden op straat te liggen en het zou heel vervelend zijn wanneer al je persoonsgegeven, opzettelijk of onopzettelijk, in handen vallen van iemand die deze niet zouden mogen hebben.

Om maar even met de computertaal door te gaan: denk je dat het voor God een probleem zou zijn wanneer, ik zeg dit met alle eerbied, Zijn Data ( Zijn Persoonlijke Gegevens) op de ‘straat’ komt te liggen? Ik denk het niet. Hoe meer mensen al Zijn gegevens in handen krijgen, des te beter. Want laten we eerlijk zijn, de meeste mensen hebben geen idee wie God is en wat Hij in deze tijd in onze wereld doet. God heeft, in Zijn Genade, Zijn plannen geopenbaard aan alle mensen voor onze toekomst en eeuwigheid! Al Zijn gegevens laten zien wie Jezus is: Hij is het vleesgeworden Woord, met als doel de mens te verlossen uit de macht van satan, de misleider en heerser van deze wereld en om redding te schenken aan deze zo hopeloze wereld en daarbij de zonden van de mensen, na hun belijdenis ervan, te vergeven.

Voor eeuwen werd deze waarheid verborgen gehouden voor de mens, ik heb het niet over de verborgen waarheid die alleen door openbaring gekend kan zijn, maar over stromingen die Zijn Waarheid tot op vandaag de dag verborgen houden. Jezus zegt: “Ik Ben de weg, de Waarheid en het Leven niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh.14:6)

Het plan dat God heeft met deze wereld en de mens kan door niemand tegen gehouden worden. Niemand zal ooit Zijn Data kunnen verwijderen! We weten dat satan het heeft geprobeerd maar het is hem toen niet gelukt en het zal hem ook nu niet lukken. God heeft een geweldig plan gemaakt al vanaf het begin en zal dit ook volvoeren. GOD zelf zegt:

“Ik waak over Mijn Woord om dat te doen.”
Jer.1:12

Tot slot: Dit vond ik ergens op internet en dit wil ik u niet onthouden!

Een klein meisje bladert door de grote Bijbel van haar ouders. Het boek zit helemaal onder het stof. “Zeg mama”, zegt ze. “Is de Bijbel niet het Boek van God?” “Jazeker kind”, antwoordt de moeder. Waarop het meisje zegt: “Zullen we hem dan maar niet aan God teruggeven? We lezen er toch nooit in.”Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »