De Bijbel - God's paleisDe Bijbel is als een prachtig Paleis van kostbaar oosters gesteente dat zes en zestig statige zalen bevat. Elk van deze zalen verschilt van de ander in pracht maar samen vormen ze een gebouw dat onvergelijkbaar majestueus glorieus en subliem is.

Via het boek Genesis komen we in de Vestibule waar we meteen worden bekend gemaakt met mededelingen over het machtige werk van God in de schepping.

Deze Vestibule verleent ons toegaan tot de Rechtszalen en als wij hier door heen gaan komen we in de Beeldengalerij van de geschiedkundige boeken. Hier zien wij aan de muren afbeeldingen van oorlogen, heldhaftige daden en van dappere Gods mannen.

Achter deze beeldengalerij vinden we de Zaal van de filosofen: het boek Job. Als we deze zaal doorgaan bereiken we de Concertzaal de psalmen. Hier willen we een ogenblik blijven, diep ontroerd door de mooiste klanken en melodieën die ooit een mensenoor bereikten. Van daar gaan we naar het Kantoor: het boek Spreuken; in het midden hiervan staat het motto: "Gerechtigheid verhoogt een volk maar zonde is een schandvlek der natiën". (14:34)

Als wij het kantoor verlaten komen we op de afdeling voor wetenschappelijk onderzoek: het boek Prediker.

Hierna gaan we naar het conservatorium: het Hooglied. Hier doen we ons te goed aan de geur van de mooiste vruchten en bloemen en het gezang van vogels. Van het conservatorium gaan we naar het observatorium, waar de profeten met hun machtige telescopen uitzien naar de verschijning van de “Zon der Gerechtigheid” die vooraf gegaan wordt door “De Blinkende Morgenster”.

We gaan verder door een Binnenhof. Wij krijgen nu toegang tot de Auditiezaal: de Evangeliën. Hier zien we levensgrote schilderijen van de Koning zelf. Ze laten ons Zijn volkomenheden en schoonheid zien. Dan komen we in de werkplaats van de Heilige Geest: het boek Handelingen. Achter deze zaal bevind zich de Correspondentiezaal: de Brieven. Daar zien wij Paulus en Petrus, Johannes en Jacobus en Judas onder de persoonlijke leiding van de Geest der Waarheid bezig met hun schrijfwerk.

Tenslotte komen we in de Troonzaal: het boek Openbaring. Hoe geweldig is hier de meest verheven aanbidding en de lofzegging te beluisteren die ooit gebracht werd aan een op zijn troon gezeten Koning! De zaal is van dit machtige gebeuren vervuld. In de aangrenzende galerijen zijn statige afbeeldingen over oordeel en heerlijkheid die betrekking hebben op de openbaring van de Zoon van God als Koning der Koningen en Heer der Heren.

Bron: P. MatlaKEER TERUG
NAAR ARTIKELEN

home