Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.183 APRIL 2023 | 5783


M E G A - O V E R W I N N I N G

“Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij:
Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.”
Johannes 19:30


Een monsterzege, een politieke aardverschuiving, een megaoverwinning, wordt de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas genoemd. En de uitslag was nog hoger dan iedereen had voorspeld. BBB werd overal de grootste waardoor de kaart van Nederland helemaal groen kleurde. Daarmee overtrof ze zelfs de historische overwinning van Forum voor Democratie in 2019.

"Het is een proteststem", concludeert politiek commentator Joost Vullings." De Provinciale Statenverkiezingen lenen zich ook om een proteststem uit te brengen, want het draait om de macht, maar niet om de ultieme macht."

Dat deze verkiezingen zo gelopen zijn, daar moeten we niet verbaasd van opkijken. Het is namelijk al van tevoren vastgesteld. Hij zet koningen af en stelt ze aan. Hij zet leiders af en stelt ze aan. Ook geeft Hij aan mensen wat ze nodig hebben aan wijsheid en kennis. (Dan.2:21, Spr.8:15, Jer.27:5, Dan.5:18) Te midden van onrust, verdeeldheid en onzekerheid, die er heerst binnen onze regering en in deze wereld, moeten we nooit onze hoop en onze verwachting stellen op een mens. Stel je hoop op God. Hij heeft uiteindelijk het laatste woord.

Laten we teruggaan naar Golgotha waar meer dan 2000 jaar geleden een Glorieuze overwinning plaatsvond. Deze overwinning vond niet plaats door het aantal stemmen dat er werd gehaald tijdens Zijn proces, want het overgrote deel van de mensheid had Hem verworpen. En in het uur van de beproeving schonk de hemel Hem duisternis. Ook Zijn overwinning werd niet toegejuicht met vlaggen en met het lied ‘Sweet Caroline' maar eerder met bespotting en met de woorden: ‘kruisig Hem, kruisig Hem’. Hij liep niet weg voor de boze schreeuwende menigte, voor de oppositie, iets dat we vele politici vandaag de dag zien doen. Maar Hij ging de strijd aan, niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten en de wereldbeheersers die de mens in slavernij houden. Jezus werd tijdens zijn leven hier op aarde, en tot op vandaag de dag, ‘weggestemd’. Maar bij Zijn Wederkomst zal het aantal stemmen van Zijn schare niet te tellen zijn. (Openb.7:9-17) Zijn Koninkrijk zal een Koninkrijk voor eeuwig zijn.

Wanneer Hij komt zal ons land, deze wereld, niet langer groen kleuren, maar stralend wit. Jes.1:18 vertelt ons: 'Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw…' Wit is de kleur van een nieuw begin van puur, rein en heiligheid. Heb je je stem nog niet uitgebracht? De ‘stembussen’ zijn nog open! De oproep: “Kies dan vandaag wie je wilt volgen” (Jozua 24:15) Dit zijn bekende woorden die ook vandaag nog reuze actueel zijn. Maak vandaag nog een keuze want niemand weet wat een dag zal brengen. (Jak.4:13-16) Dat geldt zowel voor wat er vandaag nog kan gebeuren als voor de dag van morgen. De toekomst is Gods terrein. Daarover heeft de mens geen beschikking.

Gezegend Pesach,
De HEERE Leeft - Geprezen zij Zijn Naam!


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»