Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.148 Mei 2020 | 5780


"LOCKDOWN!"

“Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar
zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen”
(Openbaring 18:4).


De wereld is stilgezet door een, tot nog toe, ongrijpbare vijand genaamd: ‘COVID-19’. Het heeft onze samenleving binnen enkele dagen totaal veranderd en elk aspect van ons leven verstoord. We worden geconfronteerd met het feit dat we op heel veel gebieden kwetsbaar zijn. Gezondheid, werk, economie, onderwijs, sport, kerk en onze sociale contacten, alles is niet meer zoals het was. We maken ons zorgen, zijn bang en terecht want waartoe leidt dit alles? We weten dat dit virus wereldwijd al vele slachtoffers heeft gemaakt.

‘COVID-19’ heeft de wereld stilgezet. Maar ondanks alle ellende die het heeft veroorzaakt heeft dit virus ook positieve effecten. De solidariteit groeit en er wordt meer naar elkaar omgekeken. Er worden heel veel leuke initiatieven genomen om elkaar een hart onder de riem te steken. Verder zien we dat de natuur weer tot rust komt en de dieren durven zich weer te laten zien. En de vogels zingen hun hoogste lied tot eer van hun Schepper. Wat is het toch heerlijk om wakker gemaakt te worden door vogelgezang. Het is werkelijk een genot, althans voor mij, om naar te luisteren.

De lockdown is door de overheid ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, ook bij mooi weer! We hebben het al zo vaak gehoord. En niet alleen de kappers, horeca etc… maar ook de kerkdeuren blijven voorlopig dicht. Maar God doet niet mee aan een lockdown. Hij gaat gewoon door met Zijn Plan! Hij zendt Zijn Woord, over de gehele aarde, en deze loopt zeer snel. (Psalm 147:15). Hij zegt: Ik, de HEERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren (Jesaja 60:22). Het zal gaan met de snelheid van de wind. God heeft haast! Hij komt!

God is volledig in kontrol over deze hele situatie, over deze wereld, maar het is de vraag of wij zien wat God aan het doen is! Inmiddels hebben wij moeten constateren dat wij als een kwetsbare bloem in het veld zijn en we moeten niet menen altijd te zullen bloeien! (1 Petr.1:24) De vraag is dan ook. Ben je er klaar voor als Hij je roept? Is je leven op orde? Of verlang je, net zoals de Israëlieten tijdens hun lockdown (afzondering) in de woestijn, weer terug naar Egypte? Naar het normale? Deze afzondering was voor Gods volk een tijd van heiliging en reiniging. We hebben inmiddels wel ontdekt dat niet alles zomaar vanzelf sprekend is. Benut deze lockdown om die te gebruiken als een tijd van bezinning. Om je eigen leven eens onder Zijn loep te leggen en om jezelf af te vragen: Is mijn leven een leven zoals Hij dat van mij verlangt? Heb ik mij ( niet alleen tijdens corona) werkelijk afgezonderd van de wereld om van Hem te zijn? (Lev.20:26) Of heb ik liever nu een gelukkig leven en daarna pas een heilig leven? God laat dingen met ons gebeuren die wel eens pijnlijk kunnen zijn maar die bij ons wel een hogere mate van heiligheid bewerken. Laten we COVID-19 zien als een "waarschuwing" en "een liefdevolle alarmbel” van God Die zegt: “Ga uit haar weg, Mijn zoon, Mijn dochter, (Mijn volk), opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Openbaring 18:4).

TOT SLOT: Paulus waarschuwt ons in Romeinen 13:1-14. ( lees dit a.u.b. voor jezelf eens na) ‘Het is tijd om wakker te worden! Open je ogen en geef ze eens goed de kost en zie wat er werkelijk aan de hand is in deze wereld. Versta de tijd waarin wij nu leven!


Tjitske
home


Lees meer »