Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
9e Jaargang nr.106 November 2016 | 5777


We scrollen heel wat af!

“En Hem werd gegeven de boekrol van de profeet Jesaja;
en als Hij de boekrol opengedaan had, vond Hij
de plaats, daar geschreven was;....”
Lukas 4:17-19 SV


Valt het je ook zo op dat er steeds minder wordt gecommuniceerd? Ik bedoel – effectief communiceren – ik heb het niet over koetjes en kalfjes gebabbel daar is niks mis mee. Maar het verschil tussen gebabbel en een goed gesprek is, dat een goed gesprek mij een goed en voldaan gevoel geeft. Als ik zo om mij heen kijk wordt er steeds meer gecommuniceerd met elkaar via de smartphone die op een eigentijdse manier de communicatie ondersteunt. Overal zie je hoe dit nietige kleine ding de mens in zijn greep houdt en dat bij velen hun leven erdoor wordt beheerst. Dat ‘kleine nietige ding’ wat ook veel vernietiging veroorzaakt, geloof me, wil constant opgepakt, aangeraakt en gescrold worden. Het maakt niet uit of het nu in de trein, in een restaurant, op vakantie, in de auto, op de fiets, thuis of in de kerk is, het vraagt constant aandacht en wil overal bekeken worden. Kreten zoals: ‘Even kijken of ik nog een appje heb, even snel door mijn Facebook – timeline scrollen om te zien of er nog iets gebeurd is in het leven van mijn ‘vierhonderd vrienden’!! Het lijkt mij niet alleen doodvermoeiend maar het geeft ook heel veel onrust. Het zijn verslavingsgevoelige apparaten die jouw leven in zijn greep houdt als je geen bewuste keuze maakt om dat ‘ding’ gewoon eens de mond te snoeren. Laat hem gewoon eens thuis als je weg gaat, zet hem uit, draag het niet de hele dag bij je zodat je niet in de verleiding komt om ernaar te grijpen. *Wist je dat de gemiddelde smartphone-gebruiker zo’n 253 keer per dag naar zijn telefoon grijpt?

werkwoord scrollen komt vanuit het Engels: ‘scroll’ wat boekrol betekent. In de tijd van de profeten werd de boekrol uitgerold om de berichten, die door God werden gegeven, voor te lezen. Toen Jezus, vol van de Heilige Geest, te Názareth kwam ging Hij naar de Synagoge. Daar werd Hem de boekrol Jesaja overhandigd om hier uit voor te lezen. Hij rolde de boekrol open en vond de plaats die was aangewezen om op die dag te lezen. De boeken waren in zekere zin gesloten totdat Christus ze opende! Zijn boodschap was uit Jes.29:1 en 2. We weten dat er geen toeval bestaat; het was Gods voorzienigheid dat dat ‘bericht’ juist op die dag zou worden voorgelezen. Dit ‘bericht’ spreekt duidelijk over de komst van de Messias. Nadat Hij deze belangrijke boodschap had voorgelezen rolde Hij het boek weer op en ging zitten en alle ogen waren op Hem gericht! Maar dit was maar voor korte duur. Na Zijn krachtige boodschap werden ze laaiend en verwierpen Zijn woorden en wierpen Hem de stad uit. Ja, zo doe je dat wanneer iemand je de waarheid zegt en je dit niet wilt horen dan verwijder je het gewoon, weg ermee. Maar wanneer je de Waarheid lief hebt verwerp je deze niet maar sla je het op - in je hart - omdat je weet dat dit een geweldige toekomst geeft!

We leven in een tijdperk waarin de Media (onder het beheer van satan) steeds meer invloed krijgt op onze samenleving. De mens is zwak en gemakkelijk te verleiden en satan weet dit beter dan wie ook. Het begon al in de Hof van Eden en sindsdien pakt hij ons op onze zwakke punten. Salomo, die het boek Prediker schreef, waarschuwde ons al lange tijd geleden voor de hebzucht. Hij laat ons weten dat: “het oog niet verzadigd wordt met zien; en het oor niet vervuld wordt van horen”. (Pred.1:8b) Zolang de smartphone jouw leven beheerst zal hij ervoor zorgen dat je blijft scrollen zodat er nog weinig tijd overblijft om Zijn Woord uit te rollen! Zorg dat je VOL bent met Gods Geest zodat je de verleidingen kunt weerstaan!

In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht. Ps.3:4
Tot wie wend jij je het eerst in de morgen? Is het je smartphone of is het, het Woord van God?


G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »