Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.117 Oktober 5778 | 2017


FLIRTEN!

“Zo geschiedde het tegen den avondtijd, dat David van zijn leger opstond,
en wandelde op het dak van het koningshuis, en zag van het dak een vrouw,
zich wassende; deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. “
2 Samuel 11:2


FLIRTEN; dit woord komt niet in de Bijbel voor. Wel vinden we woorden, die hier betrekking op hebben, zoals: vleien, vleierij, verleiden, lust, begeerte, hartstocht. Flirten, naar mijns inziens, leidt tot zonde. Het heeft alles te maken met begeren. We zien dit terug in het paradijs. Eva zag dat de vrucht van de boom ‘van kennis van goed en kwaad’ een lust was voor haar ogen. Ze begeerde deze vrucht en werd verleid door de vleiende woorden van de slang en negeerde hierdoor de liefdevolle waarschuwende woorden van God. Flirten is gevaarlijk, het brengt niet alleen je eigen leven maar ook dat van die ander in gevaar. Een van de verdrietigste verhalen in de Bijbel is de affaire van David, de koning van Israël, met Batseba. God heeft deze zwarte bladzijde onverbloemd laten optekenen in de hoop dat wij hieruit een les kunnen trekken, die ons zouden kunnen bewaren om in zo’n zelfde situatie terecht te komen als David.

Geestelijk gesproken stond David op dat moment zwak in zijn schoenen. Hij was op dat moment zeker niet waakzaam en sterkte zich niet in de Here zijn God en in de kracht van Zijn sterkte (vgl. Ef. 6:10..) Wij kunnen niet zonder wapenrusting en niet zonder een gebedsleven! Wanneer wij, als gelovige, onze wapenrusting afleggen dan zijn we zeer kwetsbaar. Jezus heeft ons niet voor niets gewaarschuwd met deze woorden: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt.” (Matt. 26:41)

Overspel en buitenechtelijke verhoudingen zijn schering en inslag in onze tijd. En helaas moet erbij gezegd worden: niet alleen in de wereld, maar ook in de christenheid. Via talloze kanalen komt het op ons af. We worden geprikkeld door allerlei sex-gerichte tv programma’s en sensuele reclames waardoor de verleiding alsmaar groter en verleidelijker wordt.

Op het internet bestaat de datingsite ‘Second Love’, misschien heb je hier wel eens van gehoord, waar mensen met een vaste relatie, of met een gezin, worden verleid om in het geheim een affaire te beginnen. Op zeer discrete wijze wordt dat via deze site voor je geregeld. Een tweede liefde erop na houden, flirten, vanuit een Bijbels perspectief, is niet alleen verkeerd maar levensgevaarlijk! Flirten is een vorm van communicatie tussen mensen waarin met sensualiteit wordt gespeeld of seksuele interesse wordt getoond. Deze interactie kan in de vorm van een gesprek, oogcontact of aanraking zijn, maar ook via media verlopen zoals e-mail, chat, telefoon en sms. Ook al lijkt het onschuldig, het is in Gods ogen zonde! De wereld waarin we nu leven zal je hiervoor niet waarschuwen maar zij zal het eerder aanwakkeren om dit te doen.

Laten we God niet tergen. Hij heeft dit nooit zo bedoeld en Hij wil niet dat jij jezelf weggeeft door dit soort ‘spelletjes’ te spelen al lijkt het in jouw ogen onschuldig! Flirten is gevaarlijk! Eén moment van onbedachtzaamheid kan vreselijke gevolgen hebben. God heeft in elk mens een aangeboren besef van goed en kwaad in het hart gelegd. Maar ons geweten (het hart) kan wel degelijk dwalen. De norm voor goed en kwaad is Gods Woord. Luther zegt: ‘Mijn geweten is gebonden door het Woord van God.’ Job zei: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen.’ Job 31 is een prachtig hoofdstuk om weer eens op te slaan!

Twee prachtige principes die we allemaal kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Laat je geweten gebonden zijn door ‘Het Woord’ en sluit een verbond met je ogen om jezelf rein te bewaren in deze wereld.Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »