Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.138 Juli 5779 | 2019


De Commerciële Kerk!

Jezus ging de tempel binnen en joeg de handelaars en verkopers weg,
en gooide de tafels, met al hun koopwaar, omver en zei:
"Mijn Vaders huis moet een huis van gebed zijn en geen huis van koophandel!".
Vrije vertaling ( zie o.a Joh.2:14)


HET ZAL JE MAAR GEBEUREN Iemand komt de kerk binnen en begint alle tafels met boeken, cd’s en allerlei andere koopwaar omver te gooien. Hoe zouden wij hierop reageren? Laten de leiders van de kerk dit zomaar gebeuren of zal men die persoon proberen tegen houden Ik denk het laatste. Des temeer is het opvallend dat de leiders van de tempel, toen Jezus alle tafels van de geld-wisselaars omver gooide, Hem niet tegen probeerde te houden maar in plaats daarvan een vraag stelde: ‘Wie geeft u de autoriteit om dit te doen?’ Dit was vragen naar de bekende weg. Zij wisten heel goed dat, hetgeen Jezus deed, het goed en rechtvaardig was. Hij gaf hen dan ook een zeer goede reden op voor hetgeen Hij deed. “Staat er niet geschreven: “Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volken?” Het is het huis van Mijn Vader, en daarom kan Ik het niet verdragen om aan te zien hoe hij ontheiligd en Hij onteerd wordt. Jullie maken misbruik van het huis van Mijn Vader met als doel om winst te willen maken.

We hebben niet veel geleerd van de wijze lessen van Jezus. Veel predikers doen vandaag de dag precies hetzelfde wat de geldwisselaars deden in de tempel. Zij gebruiken Gods huis voor commercieel gebruik om winst te maken. Vele kerken (en Christelijke organisaties) zijn eigenlijk gewoon een commercieel bedrijf geworden. Wat velen niet weten is dat er grof geld wordt verdiend met sociale media, you tube, facebook en instagram, om er maar een paar te noemen. In hun hart is een huis van gebed veranderd in een huis van handel. Het is triest om te zien wat de kerk is geworden. De predikers in de dagen van Jezus leefden een sobere levensstijl maar veel predikers vandaag de dag houden er een levensstijl op na wat buiten proportie is. En, zelfs durven beweren, dat ze dit allemaal verkregen hebben in de naam van hun god! Ja inderdaad hun god, de Mammon die zij aanbidden. In de Willibrordvertaling wordt het vertaald als: ‘geldduivel’. Wel dat is iets om over na te denken lijkt mij. Je kunt je dan afvragen wie je aanbidt. Jezus zegt: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon." (Matt.6:24)

We schilderen Jezus vaak af als een liefdevolle Herder, Iemand die rondging “goed doende en genezende”, als een Lam. Maar hier zien we een totaal andere kant van Jezus. Hier zien we de Leeuw van Juda brullend van woede toen Hij zag wat zij met het huis van Zijn Vader hadden gedaan. En Zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: “De ijver voor uw huis zal Mij verteren.” (Ps.69:10) Zij kenden het Woord en dit geeft aan hoe belangrijk het is om Gods Woord in ons hart te hebben. Het is de Heilige Geest die ons Zijn onfeilbare Woord indachtig zal maken op het moment wanneer we het nodig hebben. (Joh.14:26) Jezus zegt heel terecht: “Dit is Mijn Vaders huis en Hij wil dat het gebruikt wordt zoals Hij het heeft bedoeld.” En wees eerlijk, waar vind je vandaag de dag nog een Huis van Gebed waar Zijn kinderen bij elkaar komen om Hem te aanbidden en Zijn aangezicht te zoeken voor de verlorene? Er wordt van alles georganiseerd, Worship, Heilige Geest - en genezings-avonden om het kerk zijn maar zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor hun leden maar het belangrijkste, het gebed ontbreekt.


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »