Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 16e Jaargang nr.187 augustus 2023 | 5783


Doe wat water bij de wijn!

“Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij je straffen
omdat je een leugenaar zou blijken te zijn.”
Spreuken 30:6 (HSV)


De wijn raakt op, hoe lossen we dat op? “Doe gewoon wat water bij de wijn”. Dat is wel de meest bekende manier om tot een oplossing te komen. Een beetje water bij de wijn kan toch geen kwaad? Er wordt heel veel water bij de wijn gedaan in onze maatschappij om uiteindelijk tot een compromis te komen. Maar compromissen zullen er uiteindelijk toe leiden dat men geconfronteerd zal worden met de wrange vruchten van onze keuzes.

Maar niet alleen in onze maatschappij zien we het, helaas zien we het ook bij vele christen en. Wat opvalt, is dat er steeds meer mee ingestemd wordt door kerkleiders en voorgangers door tijdens hun prediking water bij de wijn te doen. Predik zoals je hart je ingeeft. Ga met de tijd mee. Zeg de mensen wat ze graag willen horen – en ze zullen behouden worden! Niet dus!

“Gods Woord is duidelijk en niet zoiets als een klomp klei die wij naar eigen believen mogen bewerken. De Schrift is niet als een doos met letters, om mee te spelen en ervan te maken wat ons goed lijkt. De Bijbel, Gods Heilig Woord, is zwart-wit, er zijn geen grijze vlakken die wij dan maar inkleuren zoals wij het graag believen te doen. Gods Woord is vast en zeker. Het wordt ons niet voorgesteld, als een maar, als een misschien, als een wellicht. Maar het wordt ons geopen-baard als een onomstotelijke werkelijkheid die we moeten geloven en waarvan het tegenover-gestelde een dodelijke dwaling is. Afkomstig van de duivel die een leugenaar is.” (H.G.Spurgeon) Jezus waarschuwt ons dat de duivel al vanaf het begin niet in de waarheid staat. Hij is de vader van de leugen en spreekt geen waarheid, want er is in hem geen waarheid! (Joh.:8:44)

Ook Paulus waarschuwt ons hiervoor en zijn woorden zijn vandaag de dag nog even relevant als toen: “Wie heeft jullie verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn?” Is het niet zo dat een weinig zuurdesem het gehele zuurdeeg verzuurd? (Galaten 5:7 – 6:7) Geliefd kind van God, door de prediking van leugens wordt Hij niet verheerlijkt. Dwaal niet en doe geen water bij de wijn.

Net als Agur, uit spreuken 30 vers 6, weten ook wij dat in Gods Woord alle antwoorden staan die wij moeten weten. God houdt ons niet in het ongewisse. Hij is een rechtvaardige God die niet wil dat de mens verloren gaat. God kan alleen gekend worden door Zijn Woord, want daarin openbaart Hij Zich volledig. (Romeinen 1:20) Laten we niet aan Gods Woord sleutelen, over Hem en Zijn Woord debatteren. De Bijbel is het door God geïnspireerde Woord onveranderlijk dat standhoudt tot in eeuwigheid! Amen!


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»