Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.180 januari 2023 | 5783


Wat zijn jouw goede voornemens?

“Want hen die Hij van tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren
bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn….”
Romeinen 8:29 HSV


Het lijstje met goede voornemens kwam weer tevoorschijn, misschien wel weer hetzelfde lijstje als het jaar daarvoor. Gezonder eten, meer sporten, meer aandacht voor je familie en je vrienden. Meer geestelijke discipline door tijd met God door te brengen, tijd voor gebed. Je kent het wel: goede voornemens. Uit onderzoek is gebleken dat, na gemiddeld drie tot vier weken, je goede voornemens in de prullenbak belanden. Reden: omdat er niet van tevoren over nagedacht is. Onze goede voornemens, als je de lijst afvinkt, zijn ook vaak op onszelf gericht, op zelfverbetering. We houden, als het eropaan komt, erg veel van onszelf. We willen graag gezien worden en zoeken naar bevestiging. We leven in een Selfie – cultuur die ons leven en onze samenleving heeft veranderd. Liken, delen, retweeten, taggen en posten zijn een vast onderdeel in ons dagelijks leven geworden.

In Gods Woord vind je nergens iets over zelfverbetering, wat we wel vinden is: vernieuwing van ons denken, zelfbeheersing en zelfverloochening, het opgeven van ons eigen ik. (Lukas 9:23) Wij zijn nog veel te veel bezig met het behagen van onszelf. Jezus behaagde Zichzelf niet, maar zocht in alles de volmaakte wil van de Vader. (Rom.15:3). Zijn zorg voor ons is een geheel andere zorg dan de moderne zorg voor onszelf. Zijn zorg voor ons is dat we meer en meer op Hem gaan lijken!

Een bekende uitspraak van Jezus: “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. (Matt.26:41) Het vlees is zwak! Dat is ons grootste probleem! Iedere dag worden we geconfronteerd met ons oude natuur! “Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt”. (Gal.5:16,17) Wil jij je door de Geest laten leiden dan zul je iedere dag de juiste voornemens moeten maken om nee te zeggen tegen de verleidingen van deze wereld en ja te zeggen tegen het Woord van God.

WAT ZIJN GODS GOEDE VOORNEMENS?
Gods goede voornemens voor jou en mij waren al van voor de grondlegging der wereld met als doel dat wij gelijkvormig zouden zijn aan Zijn Zoon. (Rom.8:28-30) En dat Hij, Die in jou een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. (Phil, 1:6 – Efeze 1:4,5)


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»