Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.181 februari 2023 | 5783


P O L A R I S A T I E

“Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen;
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen…”
(Ingekort - Matt. 10:34-39)


‘Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?’ Met die slogan vraagt Sire, de Stichting Ideële Reclame, de komende tijd aandacht voor de impact van polarisatie. 'Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt', luidt de nieuwe campagneslogan.
(Bron: Trouw)


Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen partijen en/of bevolkingsgroepen. We zien dat de kloof o.a. tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid en tussen kansarm en kansrijk steeds groter wordt. Ook binnen onze politiek zien we dat de polarisatie sterk aan het toenemen is en er steeds minder samenwerking is tussen de politieke partijen.

Vele christenen zijn zich er niet van bewust dat de Bijbel een boek is over polarisatie. Het geeft je de mogelijkheid om te kiezen tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Een ander woord voor polarisatie is: ‘een wig drijven’. Satan dreef een wig tussen God en de mens, tussen Adam en Eva en zij misten hierdoor hun bestemming die God voor hen voor ogen had. Satan weet dat verdeeldheid leidt tot de ondergang van landen, steden en gezinnen. Hij is een meester in het zaaien van verdeeldheid en onenigheid onder de mensheid ̶ op elk niveau. De Bijbel maakt ons bewust van zijn bestaan en onthult zijn tactieken om onrust te stoken en het veroorzaken van verdeeldheid, zodat we deze uit de weg kunnen gaan (2 Korinthe 2:11; Efeze 4:27). Daarom zeg ik: “Wees waakzaam, wees op je hoede, want je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi”. (1 Petrus 5:8)

Helaas moeten we toezien hoe polarisatie ook de kerk is binnengeslopen en tweedracht heeft gebracht. Paulus waarschuwt ons hiervoor: “Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd, ga hun uit de weg”. Romeinen 16:17 NBV21 Een opvallend bericht van Christian Network Europe: De Reformatorische Kerk in Zwitserland heeft vanaf 1 januari 2023 de woorden ‘bruid’ en ‘bruidegom’ geschrapt vanwege het homohuwelijk. Men kiest ervoor om het begrip ‘echtpaar’ te hanteren omdat dit genderneutraal is en op elk koppel van toepassing.

Polarisatie is niet iets dat moet worden vermeden als het gebeurt, omdat sommigen in de kerken loyaal zijn aan God en Zijn Woord. Loyaliteit aan Jezus Christus brengt een polarisatie met zich mee waaraan geen ware gelovige kan ontsnappen. Jezus zegt: “Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” (Matt. 10:39). Er zijn slechts twee wegen. De brede weg die tot de ondergang leidt, en de smalle weg die leidt tot eeuwig leven. Kies dan heden wie je dienen wilt! (Jozua 24:15 Matt.7:13-14)

Op haar website schrijft SIRE wel op gedragsverandering te hopen, maar dat hiervoor "in het algemeen meer nodig is dan de middelen waarover SIRE kan beschikken en de gemiddelde korte tijdsduur van de campagne". Inderdaad, er is veel meer voor nodig dan een of andere slogan of kreet, hoe goed deze ook mag klinken! Wat er nodig is, om het menselijk gedrag te veranderen, dat zijn de gedragsregels die God aan de mens heeft gegeven om naar te leven. Deze vinden we in Zijn Woord, de Bijbel! Het boek Spreuken geeft praktische handvatten om je aan Zijn gedrags-regels te houden. Neem er de tijd voor en laat dit Boek dan tot jou gaan spreken. (Spr.6:22)


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»