Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.139 Augustus 5779 | 2019


Mopperen!

“Maar zij mokten (mopperden) voort in hun tenten,
hoorden niet naar de stem van de Heer.”
Psalm 106:25 (WB Vertaling)


NIET KLAGEN MAAR DRAGEN is een bekende spreuk wat zomaar een typische uitspraak zou kunnen zijn van de hervormer Johannes Calvijn. Bij veel christenen hing deze spreuk in de kamer: “Niet klagen maar dragen en bidden om kracht!” En we klagen en mopperen allemaal wel eens. De een misschien wat meer dan de ander maar we doen het allemaal. Luister maar eens goed naar jezelf dan zul je versteld staan hoe vaak je aan het mopperen en of klagen bent. Denk maar even aan die lange rij bij de kassa in de supermarkt of wanneer je in de file staat en je daardoor te laat bij de tandarts komt, wat mij onlangs gebeurde. Het is wel even leuk om dit te vermelden. Precies zestig jaar geleden stond er op Tweede Pinksterdag de eerste geregistreerde file ooit. Toen stonden we nog vrolijk in de file, nu slepen we ons mopperend door de lange rijen auto's. Ja we mopperen en klagen heel wat af. Mopperen is enerzijds een uiting van ontevredenheid en anderzijds een gemoedstoestand die duidt op veel boosheid en irritatie. Ik geloof dat velen van ons zich wel hierin kunnen herkennen. Bij klagen kan het ook gaan over het uiten van ontevredenheid maar je kunt ook klagen omdat je verdrietig bent of pijn hebt.

De Statenvertaling heeft het vaak over ‘morren’, wat een ontevreden geluid maken betekent. De Israëlieten waren geweldige mopperaars. God had hen uit Egypte bevrijd van hun slavernij en een weg door de Schelfzee voor hen gemaakt om eens en voor altijd verlost te zijn van de Egyptenaren. En onder leiding van Mozes en Mirjam vierden zij hun bevrijding. Maar al heel snel, door allerlei irritaties en tegenslagen, sloeg hun dankbaarheid om in een ontevreden geluid. Ondanks de geweldige wonderen en tekenen die voor hun ogen gebeurden hieven zij hun klaagzangen op naar de hemel en begonnen te mopperen tegen hun leiders.

Hun gemopper ging o.a. over het manna. Ze waren het manna zat en verlangden naar een stuk vlees. In Numeri 11 lezen we hoe God gehoor gaf aan hun gemopper en hun vlees gaf, zelfs zoveel dat het hun neusgaten uitkwam. God weet hoe Hij moet afrekenen met mopperaars. Helaas was de vreze voor de HEERE van korte duur en hadden zij niets geleerd van Zijn waarschuwingen. Al heel snel begon men weer met het maken van ontevreden geluiden en het zingen van hun klaagliederen. Door hun gemopper deden zij een vreselijke uitspraak. “Wij walgen van dit manna, dit hemels brood”. (Een vreselijke uitspraak die me iedere keer weer diep in mijn hart raakt.) En God bracht een rechtvaardig oordeel op hun uitspraak vanwege hun murmureren. (Numeri 21:4-9).

Het algemene probleem met de mensen was en is 'mopperen'. Je hebt geen talent nodig om te mopperen, je hebt geen hersens nodig om te mopperen, je hebt geen karakter nodig om te mopperen. Mopperen is een van de gemakkelijkste dingen in de wereld om te doen, maar ik geloof ook een van de moeilijkste dingen om af te leren. Deut. 1:27 zegt: “Zij murmureerden in hun tenten.” Lieve vriend(in), er is niets voor God verborgen. Hij weet van ons morren af, Hij kent ons, Hij ziet ons, Hij hoort ons, Hij weet het bij Zichzelf, niet door een mededeling die door anderen wordt verstrekt, maar door een Goddelijke Alwetendheid! Gedachten zijn voor Christus woorden, daarom moeten wij acht geven niet alleen op wat wij zeggen of doen maar ook op wat wij denken. Mopperen doet waarschijnlijk meer schade aan Gods kinderen dan welke andere zonde ook.

Mopperen is een zonde, geen zwakheid. Daarin ligt opgesloten: ongeloof, hoogmoed, opstand en tal van andere zonden. Niets in de schrift is tevergeefs opgeschreven en het is verstandig en onze plicht om daaruit een lering te trekken. Het is soms goed om bij jezelf te rade te gaan of je reden hebt tot mopperen of klagen. Paulus moedigt ons aan met deze woorden: “Doet alles zonder mopperen en tegenspreken.” (Filippenzen 2:14) Zachtmoedigheid is een van de karaktereigenschappen van de vrucht van de Geest die in de kinderen van God gezien moet worden!

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »