Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 6e Jaargang nr.62 Maart 2013Bijbelvers voor deze Maand:
Blijf wakker en bid dat jullie
in de beproeving niet bezwijken.
De geest is wel van goede wil,
maar het vlees is zwak.’
Matt.26:41

Wakker blijven?

"Nog even slapen, nog even rusten,
nog even de armen over elkaar en liggen!
Spreuken 24:30 - 34 WB Vertaling"


Wakker worden? He, ik lag nog net zo lekker. Je herkent dit wel denk ik. Maar het is tijd om wakker te worden. De winter is bijna voorbij! De lente komt eraan! Tijd om buiten aan de slag te gaan in je tuin! Overal merk je dat men weer de lente kriebels krijgt. Het zonnetje breekt door en de natuur ontwaakt langzaam uit een diepe winterslaap. De bomen hullen zich langzaamaan weer in hun prachtige groene gewaden! De tere sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en tulpen steken hun kopjes uit de grond. Ze hebben zich lang genoeg verscholen, het wordt tijd dat zij zich laten zien. En we zien de lammetjes, dartelend in de wei, genietend van hun vrijheid. En hoe zit het met ons? Begint het bij ons al te kriebelen? Genieten wij nog wel wanneer wij zien dat alles weer tot bloei komt? We staan er dikwijls niet bij stil maar het is God die het gras laat groeien voor het vee, en de gewassen doet opkomen voor de mens, om in hun levensonderhoud te voorzien. Zien wij nog wel Zijn zorg, Zijn schoonheid en liefde in Zijn schepping? Ik heb soms de indruk dat het ons niet meer echt raakt. Wij beschouwen het als gewoon, zoals zoveel dingen! We raken eraan gewend. Het heeft weinig of geen betekenis meer voor ons. Maar het leven is niet gewoon, ons leven is niet onbetekenend. Het leven is aan ons gegeven met een bedoeling. Hij is de bron van ons bestaan. Het is Zijn verlangen dat we leven en genieten van de dingen die Hij aan ons geeft. Dat wij in dit leven tot bloei komen tot eer van Hem. Om tot bloei te komen zul je wakker moeten worden. Want nog ‘even slapen nog even sluimeren’ zal je zeker geen groei geven, integendeel zelfs. ‘Luiheid is een schandelijke eigenschap en zij is schadelijk voor je gezin en voor de zaken die je ziel en je eeuwige belangen aangaan’. Salomo, die naar de akker van deze luiaard keek, liep er niet aan voorbij maar nam het ter harte, en trok een les daaruit. Hoe kijken wij naar onze geestelijke tuin? Kijken wij ernaar en lopen dan weer schouderophalend weg of nemen wij, net als Salomo, het ter harte en gaan we er iets aan doen! Hoe ligt jouw tuin erbij? Is het verwaarloosd en verwilderd met onkruid, met doornen en distels? Zoals: prikkelende hartstochten, trots, onvergevinggezindheid, bitterheid, gierigheid, hebzucht, jaloersheid. God ziet dit als zonden. Zonden zullen altijd doornen en distels voortbrengen die, niet alleen jezelf maar ook anderen lelijk zullen verwonden. Haal deze doornen en distels eruit met wortel en al! Onkruid staat niet alleen rommelig, maar werkt ook verstikkend en houdt je ‘geestelijke’ groei tegen. Onkruidvrij houden is niet een eenmalige klus, die we alleen doen in het voorjaar, maar is een dagelijkse klus. Je houdt je ‘geestelijke’ tuin onkruidvrij door te kiezen wat jij in je tuin laat groeien en wat niet! Het geeft je niet alleen een opgeruimd gevoel en een heerlijke vrijheid, maar ook ruimte voor nieuwe beplanting!

Blijf wakker!

G'ds zegen,
Tjitske

home


Lees meer »