Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.170 maart 2022 | 5782


Stilte voor de storm!

“Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?
En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee:
Zwijg, wees stil!“ Markus 4: 37-40


HET IS JE VAST NIET ONTGAAN hoe ons land werd geteisterd door zeer onstuimig weer. We hadden zes dagen storm op rij wat in Nederland nooit eerder voorkwam (sinds het weer wordt gemeten en voorspeld). Volgens de weerdienst hebben we dus ‘iets unieks meegemaakt’. Maar we zagen ook de enorme ravage dat dit natuurgeweld had aangericht. Deze stormen, met op sommige plaatsen met windstoten tot meer dan 120 km per uur, veroorzaakten enorme schade en verkeershinder en eisten, door de hevige rukwinden, van vier mensen het leven. We zagen, door dit natuurgeweld, hoe bomen knakten als luciferhoutjes en andere bomen werden met wortel en al uit de grond gerukt. ‘Van buiten prima van binnen rot’. We zijn inmiddels, qua weer, in wat rustiger vaarwater beland lijkt het. Maar je zou je kunnen afvragen, of dit misschien een hint was voor wat ons nog te wachten staat? “Is het Stilte vóór de Storm?


Mijn gedachten gaan terug naar het verhaal van de storm op het meer in Markus 4. Geheel onbevangen stapten de discipelen met Jezus in de boot om naar de overkant te varen. Iedereen leek goed gemutst en hun Meester lag, na een vermoeide dag, rustig te slapen op het achterdek wat een beeld gaf van vrede en rust. De natuur rustte; het meer was als een effen spiegel; alles ademde rust en vrede. Het leek hen voor de wind te gaan. Doch geheel onverwachts stak er, uit het niets, een stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip dreigde te zinken. De Meester slaapt daarentegen in volkomen rust, terwijl alles om Hem heen in paniek is. Hij slaapt de slaap van volkomen vertrouwen op Zijn God. Van Zijn rust hadden ze kunnen leren ook rustig te zijn. Dat zien we echter niet. In plaats daarvan maken ze Hem wakker en maken ze Hem een verwijt. “Meester, bekommert het U dan niet dat wij vergaan?”

Het ging ons lange tijd voor de wind maar het lijkt erop dat het tij zich tegen ons keert. Al enige tijd bevinden we ons in zwaar weer. Coronacrisis, woningcrisis, klimaatcrisis, energiecrisis enz.… En nu de inflatiecrisis die inmiddels met 7% is gestegen, de hoge brandstofprijzen aan de pomp die niet meer te betalen zijn, gas en energieprijzen, die als pijlen omhoogschieten door de escalatie in Oost- Oekraïne met Rusland. En als we het nieuws volgen over de huidige omstandigheden in Oekraïne, dan zouden we waarschijnlijk kunnen zeggen: ‘Jezus volgt U het nieuws niet en ziet U niet wat er wereldwijd aan de hand is?’

Hebreeën 1:3 zegt: “De Zoon schiep echter niet alleen alle dingen, de hele schepping wordt ook door Hem in stand gehouden!” Hij houdt de storm, die raast over deze wereld, in Zijn Almachtige hand. Tegelijkertijd geloof ik dat God stormen gebruikt om ons te midden van die stormen te leren om niet op de omstandigheden te focussen maar ons te richten op Hem en op Zijn beloftes. Hij heeft beloofd dat Hij ons nooit zal begeven nog verlaten. Hebr.13:5 In de stormen wil Hij ons geloof beproeven en sterker laten worden. Het is belangrijk dat we geworteld blijven in Hem, dat wil zeggen: ‘Geworteld in Zijn Woord’. Hoe dieper onze wortels gaan, hoe steviger ze verankerd zijn in Hem waardoor we niet weggerukt worden maar beschermd zijn tegen elke storm.

"Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd”. Jes.26:1-3

Wie de ervaring van vers 1 t/m 3 kent, kan anderen bemoedigen altijd op de HEERE te vertrouwen. Jesaja maakt in zijn profetie duidelijk dat Gods belangrijkste bescherming tegen angst en bezorgdheid is te vertrouwen op Hem.

Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige Rots."

Onze emoties kunnen misschien onstuimig zijn als de golven van de zee, maar ons anker is vastgemaakt in de Rots der eeuwen, Jezus Christus! Met die zekerheid dat ‘De Meester’ zich wel degelijk om jou en mij bekommert! Als alles fout lijkt te gaan in deze wereld, gaat het toch goed! Want de Meester zal ons veilig de haven binnenloodsen.


tot opbouw: Ps.18:2 | Nahum 1:7 | Ps.125:2


Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand»