Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.129 Oktober 5779 | 2018


Bent u klaar om de KONING te ontmoeten?

“Ja, zet de poorten maar wijd open en laat de geëerde Koning binnengaan,
Wie die geëerde Koning is? Hij is de HEERE van alle hemelse legers.
Hij is de Koning, die alle eer toekomt.”
Psalm 24:9 ( Het Boek)


Bij het verschijnen van deze ‘Woord van de Maand’ ligt Prinsjesdag weer achter ons. Niemand weet eigenlijk precies waar de naam Prinsjesdag vandaan komt. Misschien heet Prinsjesdag zo omdat koning Willem II halverwege de 19e eeuw altijd te paard naar het Binnenhof kwam om de troonrede voor te lezen. Hij nam zijn broer en zijn zonen (de prinsen van Oranje-Nassau) dan mee. Nu neemt koning Willem-Alexander zijn vrouw mee naar de Ridderzaal om de troonrede voor te lezen. Het verschil is groot; zij komen niet meer te paard maar met de Gouden (of glazen) Koets.

Er worden op deze dag vele beloftes gedaan, mooie woorden gesproken, voor velen, zoals ik, nietszeggend. Zo’n dag draait meer en meer om extravagante hoeden, kostbare jurken, Haagse politici gehuld in dure jacquets en als bonus mogen ze zich aan het einde van de dag tegoed doen aan een zeer rijk gedekte tafel. Verder, tijdens deze dag, niet te vergeten de balkonscène bij Paleis Noordeinde waar Oranjefans al vele uren voor het hek staan te wachten om een glimp van Willem Alexander en Maxima op te vangen. En tot slot het belangrijke ‘koffertje’ om de begroting van 2019 aan te bieden.

Bijna iedereen gaat er volgens het kabinet op vooruit, de een wat meer, de ander wat minder! Ook de koning, alsmede het koningshuis gaat er op vooruit en krijgt er in totaal iets minder dan één miljoen euro bij!!! In werkelijkheid is het hele gebeuren allemaal ‘poppenkast’ en een groot spel!

Ik vraag me af wat er zou gebeuren wanneer de ware Koning zal verschijnen. Hoe zullen de mensen dan reageren? Zitten zij dan ook al uren op Hem te wachten en rennen zij Hem tegemoet om maar een glimp van Hem te mogen zien of zullen ze bij Zijn Glorieuze verschijning wegvluchten? Ik denk het laatste.

Betreft kleding? Geen gezeur wat je aan moet trekken en voor de dames welk hoedje je moet dragen. Als kind van De Koning ben je gekleed in zuiver wit linnen. Ook zal de Koning geen koffertje aangeboden worden. Maar: ”Er zullen boeken worden geopend en nog een ander boek wordt geopend, het boek des Levens”, waarbij de begroting van ieder mens zal worden vastgesteld. (Opb. 20:12-NBG) En zoals het aan het einde van de troonrede gebruikelijk is, zal er geen ‘leve de koning ‘ met drie hoeraatjes zijn maar er zal met een diep en heilig ontzag geroepen worden:

“Hij is de HEERE van alle hemelse legers. Hij is de Koning, die alle eer toekomt.” De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. AMEN


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »