Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.174 july 2022 | 5782


Geestelijke Duisternis...

“Heden indien je Zijn Stem hoort verhard je hart niet”
Hebreeën 3:7


Een opvallende uitspraak van televisiepresentator en journalist Rick Nieman van WNL op zondag: ‘Het lijkt soms wel of ons land wordt overspoeld door alle plagen van Egypte tegelijkertijd’. Personeelstekorten zo groot dat zorg, onderwijs en horeca vastlopen, energieprijzen die blijven stijgen, een wooncrisis, een asielcrisis, een stikstofcrisis. Waar liggen de oplossingen voor deze grote problemen? Het is opvallend dat hij de 10 plagen van Egypte aanhaalt, maar - waarschijnlijk – zich niet heeft afgevraagd wat de oorzaak hiervan was. Een spreekwoord zegt: ‘Hij heeft de klok horen luiden, maar hij weet niet waar de klepel hangt’. LUISTEREN: Een belangrijk onderwerp om hier eens iets over te schrijven want als we eerlijk zijn hebben we er allemaal wel eens last van. We denken dat we naar iemand zitten te luisteren, maar met onze gedachten zitten we ergens anders. Salomo zegt: ‘Wie wijs is zal luisteren (horen) en inzicht vermeerderen.’ Luisteren is geen passieve bezigheid maar een actieve bezigheid. Luisteren lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst anders uit. Waarom vinden we luisteren zo moeilijk? Omdat het consequenties met zich meebrengt. Luisteren in het Hebreeuws is Shema. Het Hebreeuwse ‘Shema’ gaat veel dieper dan ons woord ‘luisteren’. Het betekent namelijk aandachtig luisteren met je hart, het bericht begrijpen en gehoorzamen, actie ondernemen. Een welbekende Bijbeltekst is uit Deuteronomium 6:4-9 (HSV) שְׁמַע “Shema, Luister, Israel….dan zal het u goed gaan!” Het luisteren, het gehoorzamen, naar God is een gebod met een belofte! Zolang Israel luisterde naar God ging het hun goed. God wil dat we Hem gehoorzamen vanuit onze liefde voor Hem. Natuurlijk is en blijft het je eigen keuze om te willen luisteren of niet. Het ‘Shema’ wordt 92 keer in het Bijbelboek Deuteronomium herhaald.

Had hij de moeite genomen om zijn blik te werpen over deze 10 plagen dan had hij kunnen lezen dat deze plagen niet allemaal tegelijkertijd kwamen maar op Gods tijd. Ten tweede: Het was God Zelf die opdracht gaf voor deze plagen. Ten derde: We zien een opbouw van al deze plagen van ongemak naar ziekten. Deze plagen troffen niet alleen de natuur maar tenslotte ook de mens. Twee plagen wil ik belichten waar onze wereld mee te kampen heeft. De eerste plaag: We zien bij de eerste plaag dat het water van de Nijl verandert in bloed. Deze plaag duurde zeven dagen. De Nijl vormde de basis en belichaming van de economie en macht van Egypte. Het was het machtigste en meeste invloedrijke imperium uit die tijd; nu, door deze plaag, zal het een instrument van vernietiging worden. De negende plaag kwam zonder waarschuwing! “Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden.” (Ex.10:21,23). Het is opvallend dat David, in psalm 105:28,29 de duisternis, de 9e plaag, als eerste benoemt, en de 10e plaag als tweede. Dit geeft aan de morele toestand van deze wereld.

De ‘geestelijke’ duisternis ( 9e plaag) waar deze wereld mee te kampen heeft, is de grootste crisis sinds de val van Adam en Eva. Ondanks alle waarschuwingen van God verhardde Farao zijn hart. We lezen in Exodus 10:27 het volgende: “Maar de HEERE verhardde het hart van de Farao, en hij wilde hen niet laten gaan.” Het verharden van een mensenziel door God betekent dat de Heer Zijn genadevolle werkingen doet ophouden. (Romeinen 9:17) De mens, wanneer hij zijn hart blijft verharden, zal hetzelfde lot ondergaan als de Egyptenaren die allemaal in de Rode Zee verdronken. (De 10e plaag was het sterven van de eerstgeborenen)

Als de zon op het hoogste punt aan de hemel staat, komt er plotseling volslagen duisternis over de gehele aarde. Dit was geen zonsverduistering zoals sommigen beweren. Volgens NASA duurde de langste zonsverduistering iets meer dan 7,5 minuten. Nee, het was een duisternis die God veroorzaakte op het moment toen Zijn Zoon drie uur lang aan het kruis hing en leed voor de zonde van deze wereld. (Markus 15:33) De spotters werden tot zwijgen gebracht. Het leed van Zijn Zoon werd aan hun ogen onttrokken. Hun mond werd op doeltreffende wijze gestopt door de dichte duisternis die hen insloot. God heeft Hem uit de dood laten opstaan want het was onmogelijk dat de dood Hem vast kon houden.

Lieve lezer, Hebreeën 3:7 zegt: “Heden, indien je Zijn stem hoort, verhard je hart dan niet” Dit Bijbel-gedeelte is gericht op de waarschuwing om je hart niet te verharden. Maar ook op het feit dat God spreekt en dat het van levensbelang is om naar Hem te luisteren. Farao had de kans om zijn hart te veranderen, maar hij koos ervoor om ‘een koppig man’ te blijven. “Als je nu zijn stem hoort, verhard je hart dan niet, zodat je door ongehoorzaamheid ten val komt, en eeuwig van Hem gescheiden zal zijn! Jezus zegt: “Ik Ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat?” (Johannes 11:26)


Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand»