Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.178 2022 | 5783


WAT IS WAARHEID?

“Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld
gekomen, opdat Ik van de waarheid zou getuigen.”
(Johannes 18:37)


Wat is waarheid? Deze vraag stelde Pontius Pilatus, een Romeinse politicus, aan Jezus Christus. Pilatus geloofde, zoals zo veel mensen doen, dat er niet zoiets bestaat als absolute waarheid, maar dat de waarheid relatief is. Mensen kunnen geloven wat ze willen en dat wordt dan de waarheid. Er groeit een generatie op die totaal geen notie heeft van de waarheid. Hoe vaak hoor je niet zeggen: ‘Jij hebt jouw waarheid en ik heb de mijne.’ We hebben allemaal een stukje waarheid. Wat in werkelijkheid een schaamteloze afwijzing is van de exclusieve waarheid die de Bijbel ons aanreikt. De enige waarheid die de wereld nu kent is: er is geen exclusieve waarheid!


Pilatus kreeg tot driemaal toe de kans om de waarheid te accepteren. In plaats van hierop in te gaan vroeg hij: ‘Wat is waarheid?’ Zonder het antwoord af te wachten liep hij weg en wees hij hiermee de enige Waarheid af die voor hem stond. Paulus zegt: Dat is wat een onbekeerd hart, een natuurlijk mens doet. Zij hebben de waarheid verruild voor de leugen. (Rom.1:18,25) En dit gaat helemaal terug naar Genesis 3:1 waar satan in het oor van Eva fluisterde: ‘Is het ook, dat God gezegd heeft’…. We zien de catastrofale gevolgen hiervan tot op de dag van vandaag.

De leugen viert hoogtij:
De leugen domineert binnen onze regering, de media, het internet, binnen het gezin, de leugen domineert in de scholen, op de werkvloeren etc. Helaas zien we de leugen ook steeds meer zijn plaats innemen op de preekstoel!

Maar de waarheid is dat de Waarheid bestaat!
De waarheid is tijdloos! (Psalm 119:89 | Jes.40:8) Waarheid is niet alleen wat we willen accepteren, maar waarheid is de hele Schrift. De Waarheid is er altijd en is voor iedereen beschikbaar! Zonder de Waarheid is er geen hoop, geen eeuwig leven en geen toekomst! De waarheid is dat de Waarheid gekend kan worden. “Ik heb lief, die Mij liefhebben: en die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden.” Dit zijn geen woorden van een mens maar van God zelf. (Spr. 8:17) De vraag van Pilatus had niet moeten zijn: ‘wat is waarheid, maar zijn vraag had moeten zijn: Wie is Waarheid’? Jezus zegt: “Ik ben … naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen”; Joh.18:37 (NBV) “Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven niemand komt tot de Vader dan door Mij!” (Joh.14:6)

Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand»