Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.118 November 5778 | 2017


Veel beloven niet doen!

“Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind
Judas 1:12 | 2 Petr. 2:17 NBV Vertaling


Na een historisch lange formatie is het kabinet Rutte III er eindelijk toch gekomen. Samen met de Christen-Unie, vormen VVD, CDA en D66 een coalitie. Zoals ik begrijp heeft het kabinet heel wat op de agenda staan voor de komende vier jaar. Opnieuw weer vele beloftes, maar voor de man met de pet gelden deze beloftes helaas niet. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik helemaal niets heb met politiek en vooral van al hun on-Bijbelse voorstellen heb ik ook niet echt een hoge pet op. Er wordt gestrooid met moeilijke termen waarvan de man of vrouw geen snars begrijpt. Nee, om het maar even in mijn begrijpelijke taal te houden: er wordt in onze samenleving teveel gesjoemeld. En wat de beloftes betreft? Zij zijn waterloze wolken die veel beloven maar niets of weinig van wat zij beloven ook werkelijk voortbrengen.

Sjoemelen en compromissen sluiten is levensgevaarlijk wanneer wij, als wederom geboren kinderen van God, hier mee in stemmen. En toch, tot mijn verdriet, zie ik ook binnen de kerken en gemeentes dat de aloude grenzen heel subtiel worden verlegd. Er wordt ook steeds meer water bij de wijn gedaan, zodat de grenzen die God aangeeft in zijn Woord stelselmatig worden overschreden, terwijl de mens steeds meer genot, vrijheid, enz. voor zichzelf opeist. Laat je leven gefundeerd zijn op Gods onfeilbare Woord zodat je staande blijft in deze wereld die steeds verder wegzinkt in een moeras van zonde. Verleg je grenzen niet naar deze wereld.

Ter bemoediging voor deze maand:
“Wandel in Waarheid en Gerechtigheid”
"Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid."
(Efeze 6:14)Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »