Nr. 79 - Augustus 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


Dovemansoren!


“Wie oren heeft om te horen, die hore.
En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem;
Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?”
Mattheüs 13:9-10


Dovemansoren heeft niets te maken met doofheid of slechthorendheid. Het is een uitdrukking wanneer je spreekt tot een individu of een groep mensen die niet willen horen. We hebben dit allemaal wel eens ervaren denk ik. Het is heel vervelend wanneer je ergens uitgenodigd wordt om te komen spreken dat je soms merkt dat er niet echt naar je wordt geluisterd. Het zijn hoorders maar daar blijft het dan ook vaak bij.

Ook Jezus had hier dikwijls mee te maken wanneer Hij de mensen onderwees of wanneer Hij predikte in de synagoge. Hij wist dat een groot gedeelte van de mensen die naar Hem luisterde wel hoorde wat Hij zei, maar er niet of nauwelijks aandacht aan besteedde. Het interesseerde hen eigenlijk niet echt, en de woorden die Jezus sprak gaf bij hen geen vrucht omdat hun hart was toegesloten. Net zoals vandaag de dag begrepen ook zij, toen niet, dat de woorden die Hij sprak van levensbelang waren, anders denk ik dat zij wel gehoor hadden gegeven aan wat Hij zei. Ja, Jezus sprak vele malen tegen dovemansoren.

Ik vind het geen domme vraag toen Zijn discipelen Hem vroegen waarom Hij in gelijkenissen tot hen sprak. Zij stelden tenminste nog vragen wanneer ze Hem niet begrepen. Niet vragen is dom! Als je je kennis wilt vermeerderen zul je je bewust moeten worden van je onwetendheid. Maar wanneer je te trots bent om vragen te stellen dan doe je jezelf hiermee echt tekort.

De gelijkenissen waar Yeshua over sprak waren gebaseerd op het leven van alledag. Gelijkenissen hebben direct of indirect te maken met morele keuzes maken en worden van twee kanten belicht: ‘goed en slecht - licht en duisternis’. Veel van de gelijkenissen waren vaak confronterend. Er werd je als het ware een spiegel voor gehouden om je te laten zien wat er werkelijk in je hart verborgen lag. In Zijn onderwijs drong Hij de mensen niets op maar gaf altijd de gelegenheid om een keuze te maken. Hij wees hen er wel op dat wanneer je niet de juiste keuze maakt dit ook grote gevolgen en consequenties heeft.

Een gelijkenis is als een vrucht. Maar wanneer je niet het omhulsel van de vrucht verwijdert zul je nooit ervaren hoe geweldig de vrucht smaakt. Een gelijkenis is een omhulsel die de goede vrucht voor de ijverige bewaart maar verbergt voor de luiaard.

Yeshua had net door middel van een gelijkenis voor een grote groep mensen gesproken over een zaaier die uit ging om te zaaien. We kennen het verhaal wel. We lezen dat slechts een vierde deel van het ‘goede zaad’ in goede aarde terecht kwam en vrucht opleverde, en driekwart van het ‘goede zaad’ ging verloren! Wat wil Hij ons duidelijk maken? “Wie oren heeft om te horen die hore”


Gods zegen,
Tjitske
home


Lees meer »